Şopteriu

jud. Bistriţa-Năsăud, Rumänien

Synonym

Septér (ung.); Siebendorf (dt.)

Fundstelle: Fânaţe - Dealul Urmenişului

Befund

Zwei Gräber der Noua-Kultur

Literatur

G. Marinescu, Cercetări şi descoperiri arheologice în judeţul Bistriţa-Năsăud (I). Arhiva Someşană 3, 1975, 302-333 (314f.)

G. Marinescu, Un nou mormînt de tip Noua descoperit în Transilvania. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 26,3, 1975, 401-404

G. Marinescu, Depozitul de bronzuri de la Agrieş (com. Tîrlişua, jud. Bistriţa-Năsăud) şi unele probleme ale bronzului tîrziu în Transilvania nord-estică. Apulum 17, 1979, 91-101 (97 Anm. 24)

I. Andriţoiu, Necropola din epoca bronzului de la Tîrnava (jud. Sibiu). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 32, 1981, 553-561 (557)

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Cîteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania. Apulum 27-30, 1990-93, 121-146 (144)

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 101-123 (112)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 110


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.