Španie Pole

okr. Rimavská Sobota, Slowakei

Synonym

Gömörispánmező (ung.)

Befund

Brandgräberfeld der Piliny-Kultur

Literatur

J. Botto, O gemerských nálezoch z doby neolitu a bronzu. Sborník Muz. Slovenskej Spoločnosti 13, 1908, 85-91 (154?)

V. Furmánek, Pilinyer Kultur. Slovenská Arch. 25, 1977, 251-370 (258 Nr. 160)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.