Štefurov

okr. Svidník, Slowakei

Synonym

Istvánd (ung.); Šapinec (Grabhügel auf der Gemarkungsgrenze)

Befund

Grabhügel der Ostslowakischen Hügelgräber (Východoslovenské mohyly)

Literatur

V. Budinský-Krička, Zpráva o térennych východnomoch Štátneho archeologického ústavu v Turčianskom Sv. Martine, podniknutých v r. 1939-1945. Hist. Slovaca 3/4, 1945/46, 260-267 (266)

V. Budinský-Krička, Východoslovenské mohyly. Slovenská Arch. 15,2, 1967, 277-388 (296)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.