Šurany

okr. Nové Zámky, Slowakei

Synonym

Nagysurány (ung.)

Fundstelle: Jánovsek

Synonym: Šurany II

Befund

Gräber der Nitra- oder Aunjetitz-Kultur

Literatur

A. Točik, Novšie nálezy zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 13, 1964, 127-156 (134-136)

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 46; 205f.

V. Mitáš, K niektorým otázkam tzv. Hurbanovského typu. Slovenská Arch. 52,2, 2004, 281-300 (284)

J. Kraus, Die soziale Differenzierung der östlichen Aunjetitzer Kultur in den Bronzezeitstufen A2 und A3. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 84 (Bonn 2006) 469f.


Fundstelle: Nitriansky Hrádok

Fundstelle: Obecný hliník

Befund

Gräberfeld der Aunjetitz-Kultur

Literatur

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 46

V. Mitáš, K niektorým otázkam tzv. Hurbanovského typu. Slovenská Arch. 52,2, 2004, 281-300 (284)


Fundstelle: Švermova ul.

Befund

Grab (?) der Badener Kultur

Literatur

G. Nevizánsky, Grabfunde und Überbauerscheinungen der Träger der Badener Kultur im zentralen Gebiet des Karpatenbeckens. Slovenská Arch. 33,2, 1985, 249-272 (266)

G. Nevizánsky, Nepublikované hrobové nálezy z obdobia neolitu a eneolitu z juhozápadného Slovenska, zachránené v rokoch 1932-1997. In: I. Kuzma (Hrsg.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 1998 (Nitra 1999) 159-170 (163f.)


Fundstelle: Zakrížske

Befund

Grabhügel der Somogyvár-Vinkovci-Kultur oder der Schnurkeramik

Literatur

M. Novotná/J. Paulík, Neskoroeneolitická mohyla v Šuranoch, okr. Nové Zámky. Arch. Rozhledy 41, 1989, 368-378

Z. Benkovsky-Pivovarová, Zur Grabkeramik der Kosihy-Čaka/Makó-Kultur. Arch. Austriaca 89, 2005, 133-143 (139)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.