Szabolcs

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Ungarn

Fundstelle: unbekannt

Befund

Grab der Otomani-Füzesabony-Kultur

Literatur

A. Jósa, Múz. és Könyvtári Ért. 8, 1914, 204-205

T. Kovács, Funde der Metallkunst der Koszider-Periode aus Siedlungen und Gräberfeldern. Folia Arch. 28, 1977, 39-65 (60)

I. Bóna/Gy. Nováki, Alpár bronzkori és Árpád-kori vára. Alpár. Eine bronzezeitliche und mittelalterliche Burg. Cumania 7, 1982, 17-118 (78 Abb. 18)

I. Bóna, Bronzezeitliche Tell-Kulturen in Ungarn. In: W. Meier-Arendt (Hrsg.), Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss (Frankfurt 1992) 9-39 (29)

W. David, Studien zu Ornamentik und Datierung der bronzezeitlichen Depotfundgruppe Hajdúsámson-Apa-Ighiel-Zajta (Alba Iulia 2002) 472 (H 139); Taf. 267,4-7


Fundstelle: Fecskepart

Befund

Gräberfeld der Bodrogkeresztúr-Kultur

Literatur

P. Patay, A bodrogkeresztúri kultúra emlékei a szabolcsmegyei Jósa András Múzeumban. Arch. Ért. 77, 1950, 110-116 (113; 116; Taf. 32,4-7)

P. Patay, A bodrogkeresztúri kultúra temetői. Rég. Füzetek II, 10 (Budapest 1961) 73-74; Taf. 26,15-16

P. Patay, Die hochkupferzeitliche Bodrogkeresztúr-Kultur. Ber. RGK 55, 1974, 1-71 (64 Nr. 47)


Fundstelle: Kisfalud

Befund

Gräberfeld der Tiszapolgár-Kultur

Literatur

I. Ecsedy, Korai rézkori sírok szabolcsból. Folia Arch. 28, 1977, 11-38

G. Nevizánsky, Sozialökonomische Verhältnisse in der Polgár-Kultur aufgrund der Gräberfeldanalyse. Slovenská Arch. 32,2, 1984, 263-310 (263ff.)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.