Szőny

Komárom-Esztergom Megye, Ungarn

Synonym

Ószőny (Patay, Bóna (S.199)) oder Újszőny (Dušek)

Fundstelle: unbekannt

Synonym: Almásfüzitő-Szőny

Befund

Grab der Glockenbecher-Csepel-Gruppe

Literatur

P. Patay, A harangedény kultúra lelete Almásfüzitőn. Arch. Ért. 87, 1960, 194-198 (196; Taf. 32,1-2)

D. Vollmann, Studien zum Übergang von der Kupferzeit zur frühen Bronzezeit im östlichen Mitteleuropa. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 77 (Bonn 2005) 270


Fundstellen: Koponyás; Nagymagtár

Befund

Gräberfelder der Inkrustierten Keramik

Literatur

P. Patay, Korai bronzkori kultúrak magyarországon. Frühbronzezeitliche Kulturen in Ungarn. Dissertationes Pannonicae II 13 (Budapest 1938) 62

A. Mozsolics, Bronzkori sír Szőnyből (Brigetio). Arch. Ért., Ser. III, 1, 1940, 133-137; Taf. 25,1-3

M. Dušek, Patince – Pohrebisko severopanónskej kultúry. In: B. Chropovsky/M. Dušek/B. Polla, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I (Bratislava 1960) 213

M. Dušek, A Kecskédi és Monostori bronzkori temető. Rég. Füzetek II, 8 (Budapest 1960) 50ff.

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica 49 (Budapest 1975) 193ff.

I. Torma, Ein Grab der Transdanubischen Inkrustierten Keramik aus Esztergom. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. 6, 1976, 25-46 (25)

I. Torma, Bronzezeitliche Gräber aus Nyergesujfalu (Kom. Komárom) - Angaben zur Frühphase der inkrustierten Keramik in Nordtransdanubien. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. 10/11, 1980/81, 59-69 (Nr. 18)

V. Kiss, Megyfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és tarsadalmáról. In: G. Ilon (Hrsg.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely - Bozsok, 2002. október 7 - 9. (Szombathely 2004) 243-266 (258)


Fundstellen: Sörház

Synonym: Brewery

Befund

Gräberfelder der Inkrustierten Keramik

Literatur

G. Bándi, Die Lage der Tokodgruppe unter den bronzezeitlichen Kulturen Nordtransdanubiens und der Südslowakei. Musaica 3, 1963, 23-45 (31)

G. Bándi, Data to the Early and Middle Bronze Age of Northern Transdanubia and Southern Slovakia (Some Problems of the Tokod Group). Alba Regia 4/5, 1963/64 (1965) 65-71 (69)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.