Tărtăria

jud. Alba, Rumänien

Synonym

Alsótatárlaka (ung.); Tartaria (dt.)

Fundstelle: Groapa luncii

Befund

Bestattung der Vinča-Kultur

Literatur

Gh. Lazarovici/M. Merlini, New archaeological data refering to Tărtăria tablets. Documenta Praehist. 32, 2005, 205-219


Fundstelle: Valea Rea

Befund

Gräber der Coţofeni- und Noua-Kultur

Literatur

D. Berciu/I. Berciu, Săpături şi cercetări arheologice în anii 1944-1947. Apulum 3, 1947/49, 1-43 (30-33)

K. Horedt, Săpături priviloare la epoca neo- şi eneolitică. Apulum 3, 1947/49, 44-69 (57)

K. Horedt, Cercetările arheologice din regiunea Hoghiz-Ugra şi Teiuş. Mat. şi Cerc. Arh. 1, 1953, 785-815 (807 Nr. 32)

P. I. Roman, Cultura Coţofeni (Bucureşti 1976) 31

P. I. Roman, Die Coţofeni-Kultur. Prähist. Zeitschr. 52, 1977, 189-198 (192)

I. Andriţoiu, Necropola din epoca bronzului de la Tîrnava (jud. Sibiu). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 32, 1981, 553-561 (557)

I. Andriţoiu, Contribuţii la cunoasterea culturii Noua în sud-vestul Transilvaniei. Thraco-Dacica 7, 1986, 31-45 (30ff.)

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 126

I. Andriţoiu, Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului. Bibliotheca Thracologica 2 (Bucureşti 1992) 62; 125

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Cîteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania. Apulum 27-30, 1990-93, 121-146 (144)

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 101-123 (113)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 111

V. Moga/H. Ciugudean, Repertoriul arheologic al judeţului Alba. Bibl. Mus. Apulensis 2 (Alba Iulia 1995) 186

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (204)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 105


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.