Teiuş

jud. Alba, Rumänien

Synonym

Tövis (ung.); Dreikirchen (dt.)

Fundstelle: Cetăţuia

Befund

Gräber der Noua-Kultur

Literatur

S. Ferenczi/K. Horedt/N. Liu/V. Mirea/M. Rusu, Pătrunderea şi aşezarea slavilor în Transilvania. Raportul colectivului asupra săpăturilor executate în regiunea Târnava-Mare. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 1, 1950, 123-130 (126)

K. Horedt, Cercetări arheologice din regiunea Hoghiz-Ugra şi Teiuş. Mat. şi Cerc. Arh. 1, 1953, 785-815 (798ff.)

A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua. Arh. Moldovei 2/3, 1964, 143-216 (Abb. 26)

M. Macrea/I. H. Crişan, Două decenii de cercetări arheologice şi studii de istorie veche la Cluj (1944-1964). Acta Mus. Napocensis 1, 1964, 307-365 (364)

I. Berciu/A. Popa, Un nou cimitir de tip Noua la Teiuş. Apulum 5, 1965, 39-50 (39; 45)

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 129ff.

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Cîteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania. Apulum 27-30, 1990-93, 121-146 (144)

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 101-123 (113)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 111

V. Moga/H. Ciugudean, Repertoriul arheologic al judeţului Alba. Bibl. Mus. Apulensis 2 (Alba Iulia 1995) 188f.

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (204)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 105f.

A. Georgescu/A. Gonciar, Un mormânt Noua descoperit la Valea Viilor. Brukenthal Acta Musei I 1, 2006, 21-29 (24)


Fundstelle: Sub Drum

Befund

Gräber der Noua-Kultur

Literatur

I. Berciu/A. Popa, Un nou cimitir de tip Noua la Teiuş. Apulum 5, 1965, 39-50

T. Soroceanu, Descoperirile din epoca bronzului de la Obreja (jud. Alba). Acta Mus. Napocensis 10, 1973, 493-515 (500)

V. Vasiliev/A. Badea/I. Man, Două morminte scitice descoperite la Teiuş. Sargetia 10, 1973, 27-43 (27)

I. Andriţoiu, Necropola din epoca bronzului de la Tîrnava (jud. Sibiu). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 32, 1981, 553-561 (557ff.)

I. Andriţoiu, Contribuţii la cunoasterea culturii Noua în sud-vestul Transilvaniei. Thraco-Dacica 7, 1986, 31-45 (36 Anm. 23; 41)

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 130

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Cîteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania. Apulum 27-30, 1990-93, 121-146 (144)

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 101-123 (113)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 111

V. Moga/H. Ciugudean, Repertoriul arheologic al judeţului Alba. Bibl. Mus. Apulensis 2 (Alba Iulia 1995) 188

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (204)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 106f.

A. Georgescu/A. Gonciar, Un mormânt Noua descoperit la Valea Viilor. Brukenthal Acta Musei I 1, 2006, 21-29 (24)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.