Tiszasziget

Csongrád Megye, Ungarn

Synonym

Ószentiván

Fundstelle: VIII

Befund

Gräber der Tiszapolgár-Kultur

Literatur

G. Tóth, Újabb ásatás az ószentiváni VIII. lelőhelyen. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből 18, 1942, 143-145

J. Banner/M. Párducz, Újabb adatok Dél-Magyarország ujabb-kőkorához. Arch. Ért., Ser. III, 7/9, 1946/48, 19-41

I. Bognár-Kutzián, Tiszasziget. Arch. Ért. 88, 1961, 285

I. Bognár-Kutzián, The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. Archaeologia Hungarica 42 (Budapest 1963) 420; 522

I. Bognár-Kutzián, The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Archaeologia Hungarica 48 (Budapest 1972) 67ff.; 158; Taf. 47,1-3; Taf. 58


Fundstelle: Nagyhalom

Befund

Gräberfeld der Mureş-Kultur

Literatur

J. Banner, Az ószentiváni ásatások. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Arch. Intézetéből 4, 1928, 143-243

J. Banner, Az ószentivani bronzkori telep és temető. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Arch. Intézetéből 5, 1929, 52-81

J Banner, A Marosvidék zsugorított temetkezéseinek mellékletei. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Arch. Intézetéből 7, 1931, 1-46 (3ff.)

P. Patay, Korai bronzkori kultúrak magyarországon. Frühbronzezeitliche Kulturen in Ungarn. Dissertationes Pannonicae II 13 (Budapest 1938) 53 Nr. 11

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica 49 (Budapest 1975) 79ff.

T. Soroceanu, Die Bedeutung des Gräberfeldes von Mokrin. Prähist. Zeitschr. 50, 1975, 162-179 (163ff.)

M. Girić, Die Maros (Moriš, Mures) – Kultur. In: N. Tasić (Hrsg.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans (Belgrad 1984) 33-58 (36)

T. Soroceanu, Die Periodisierung der Mureş-Kultur. Acta Arch. Carpathica 23, 1984, 43-78

M. Şandor-Chicideanu/I. Chicideanu, Zu den Grabsitten der Periam-Pecica-Kultur. Dacia N.S. 33, 1989, 5-38

T. Soroceanu, Studien zur Mureş-Kultur (Buch am Erlbach 1991) 138

I. Bóna, Bronzezeitliche Tell-Kulturen in Ungarn. In: W. Meier-Arendt (Hrsg.), Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss (Frankfurt 1992) 9-39 (21)

J. M. O´Shea, Villagers of the Maros. A Portrait of an Early Bronze Age Society (New York 1996)

I. Szathmári, Bronze wire and sheet ornaments of the Vatya culture. In: T. Kovács (Hrsg.), Studien zur Metallindustrie im Karpatenbecken und den benachbarten Regionen. Festschrift für Amália Mozsolics zum 85. Geburtstag (Budapest 1996) 75-88 (78)


Fundstelle: Vedresháza

Befund

Zwei Gräber der Tiszapolgár-Kultur

Literatur

J. Banner, Régészeti kutatások Szegeden. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Arch. Intézetéből 12, 1936, 242-285 (255)

J. Banner, Újabb adatok a bodrogkerezstúri kultúra elterjedéséhez. Arch. Ért., Ser. III, 1, 1940, 13-18 (14)

A. Bálint, Csanád, Arad és Torontál k. e. e. vármegyék régészeti katasztere. Csanádvármegyei Könyvtár 37, 1941, 6

I. Bognár-Kutzián, The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Archaeologia Hungarica 48 (Budapest 1972) 69f.; Taf. 47,9-10; Taf. 59,4-6


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.