Trávnica

okr. Nové Zámky, Slowakei

Synonym

Barsfüss (ung.)

Befund

Grab der älteren Bronzezeit

Literatur

J. Eisner, Prehistorický výzkum na Slovensku a v Podkarpatské Rusi roku 1935. Sborník Muz. Slovenskej Spoločnosti 30, 1936, 64-91 (75)

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 263


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.