Trebišov

okr. Trebišov, Slowakei

Synonym

Tőketerebes (ung.); Trebischau (dt.)

Fundstelle: Koval´ka

Befund

Sechs Gräber der Otomani-Füzesabony-Kultur

Literatur

V. Budinský-Krička, Slovensko v dobé bronzovej a prvej dobé železnej. Slovenské dĕjiny I (Bratislava 1947) 92; Taf. 17,8

V. Budinský-Krička, Záchranny výskum v rokoch 1965 a 1966 v Barci, okres Košice. Nové Obzory 11, 1969, 231-269 (255 Abb. 14, 1; 256)

M. Slivka, Počiatky osídlenia Trebišova a jeho okolia. Nové Obzory 19, 1977, 197-232

S. Demeterová, Kultový objekt a nálezy otomanskej kultúry zo Zemplínskych Kopčian, okr. Michalovce. Arch. Rozhledy 40, 1988, 155-164 (160)

T. Bader, Bemerkungen zur Bronzezeit im Karpatenbecken. Otomani/Füzesabony-Komplex. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 80, 1998, 43-108 (85)

V. Furmánek/L. Veliačik/J. Vladár, Die Bronzezeit im slowakischen Raum. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 15 (Rahden/Westf. 1999) 49ff.


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.