Trestiana

jud. Vaslui, Rumänien

Fundstelle: unbekannt

Befund

Bestattungen der Criş-Kultur

Literatur

O. Necrasov/M. Cristescu, Structure anthropologique des tribus Néo-Enéolithiques et de l´âge du bronze de la Roumanie. Fundamenta B/3, VIIIa, 1, 1973, 137-152

O. Necrasov/S. Antoniu, Contribuţii la antropologia populaţiei din cultura Criş. Studii şi Cercetări de Antropologie 15, 1978, 3-10

O. Necrasov/S. Antoniu, Contribuţii la studiul antropologic al populaţiilor care au trăit în trecut în zona oraşului Bîrlad. Acta Moldaviae Meridionalis 1, 1979, 19-37

E. Comşa, Morminte ale purtătorilor culturii Starčevo-Criş descoperite în Moldova. Acta Mus. Napocensis 32,1, 1995, 245-256 (249-251)

Zs. K. Zoffmann, A Körös-kultúra kései szakaszának embertani lelete Dévaványa-Barcéi kishalom lelőhelyről. Commun. Arch. Hungariae 1997, 26-30 (28)

C. Lichter, Untersuchungen zu den Bestattungssitten des südosteuropäischen Neolithikums und Chalkolithikums (Mainz 2001) 43; 432

A. Comşa, The interrelations between burial orientations and astronomy in the balkan region. Analele Banatului S.N. 14,1, 2006, 159-176 (163)


Fundstelle: Bărlad-Flussbett

Befund

Drei Gräber der Noua-Kultur

Literatur

E. Popuşoi, Săpăturile arheologice de la Trestiana, comuna Griviţa, jud. Vaslui. Cercetări Istorice 11, 1980, 105-134

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 133

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (203)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.