Trhovište

okr. Michalovce, Slowakei

Synonym

Vásárhely (ung.)

Befund

Grabhügel der Ostslowakischen Hügelgräber (Východoslovenské mohylý)

Literatur

K. Andel, Výsledok archeologického prieskumu na zemplínsko-užskej nížine v rokoch 1953-1954. In: O. R. Halaga (Hrsg.), Vlastivedný Sborník I (Košice 1955) 144-171 (153)

V. Budinský-Krička, Východoslovenské mohylý. Slovenská Arch. 15,2, 1967, 277-388 (307)

V. Budinský-Krička, Neskoroeneolitická mohyla v Trhovišti. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1974 (1975) 34-35


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.