Truşeşti

jud. Botoşani, Rumänien

Fundstelle: Movila Şesul Jijiei / Movila din Şes

Befund

Gräber der Noua-Kultur

Literatur

M. Petrescu-Dîmboviţa, Şantierul arheologic Truşeşti (r. Truşeşti, reg. Suceava). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 5, 1954, 7-33 (21)

A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua. Arh. Moldovei 2/3, 1964, 143-216 (Abb. 3,2)

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 136

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 97


Fundstelle: Ţuguieta

Befund

Gräberfeld der Noua-Kultur

Literatur

M. Petrescu-Dîmboviţa, Campania de săpături arheologice din anul 1951. Rapoarte preliminare. Şantierul valea Jijiei. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 3, 1952, 19-119 (75-83)

M. Petrescu-Dîmboviţa, Şantierul Truşeşti. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 4, 1953, 7-44 (23-27)

M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii la problema sfârşitului epocii bronzului şi inceputului epocii fierului în Moldova. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 4, 1953, 443-486 (457-460)

M. Petrescu-Dîmboviţa, Şantierul arheologic Truşeşti (r. Truşeşti, reg. Suceava). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 5, 1954, 7-33

M. Petrescu-Dîmboviţa, Şantierul arheologic Truşeşti. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 6, 1955, 165-194

A. C. Florescu, Şantierul arheologic Truşeşti (reg. Suceava, r. Truşeşti). Mat. şi Cerc. Arh. 3, 1957, 203-215 (203)

M. Petrescu-Dîmboviţa, Конец бронзового и начало раннежелезного века в Молдове в свете последних археологических раскопок. Dacia N.S. 4, 1960, 139-159 (143; 154ff.)

M. Petrescu-Dîmboviţa, Die wichtigsten Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen in der neolithischen Siedlung von Truşeşti (Moldau). Prähist. Zeitschr. 41, 1963, 172-186 (173)

A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua. Arh. Moldovei 2/3, 1964, 143-216 (145ff.)

M. Gimbutas, Bronze age cultures in Central and Eastern Europe (Paris - The Hague - London 1965) 228f.

O. Necrasov/M. Cristescu, Studiul antropologic al scheletelor de la Truşeşti aparţinînd culturii Noua. Stud. Cerc. Antropol. 5, 1968, 3-47

A. Păunescu/P. Şadurschi/V. Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani (Bucureşti 1976) 271

S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii 1 (Bucureşti 1978) 152ff.

O. Necrasov/M. Cristescu, Sur la structure anthropologique de quelques populations qui vécurent sur le territoire roumain à l´Age du Bronze. Thraco-Dacica 5, 1984, 28-35 (31)

I. Andriţoiu, Contribuţii la cunoasterea culturii Noua în sud-vestul Transilvaniei. Thraco-Dacica 7, 1986, 31-45

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 133

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 111

L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu din nord-estul României. Rit şi ritual funerar în cultura Noua. Hierasus 9, 1994, 135-165 (138f.)

D. Şerbănescu/C. Bălteanu, Considérations sur le rite, rituel funéraire et l´étude anthropologique des squelettes de la civilisation Tei. In: P. I. Roman (Hrsg.), The Thracian World at the Crossroads of Civilizations II (Bucharest 1998) 482-496 (486)

M. Cristescu/G. Miu, Studiul paleoantropologic al scheletelor din necropola civilizaţiei Noua de la Truşeşti-Ţuguieta. In: M. Petrescu-Dîmboviţa/A. C. Florescu/M. Florescu, Truşeşti (Bucureşti - Iaşi 1999) 683-695

M. Petrescu-Dîmboviţa/A. C. Florescu/M. Florescu, Truşeşti (Bucureşti - Iaşi 1999) 557-609

A. Comşa, Demographic Aspects of the Bronze Age in Romania. In: L. Nikolova (Hrsg.), Analyzing the Bronze Age. Reports of Prehistoric Research Projects 4 (Sofia 2000) 43-52

M. Cristescu/G. Miu, Die paläoanthropologische Untersuchung der Skelette aus der Noua-Nekropole von Truşeşti „Ţuguieta“. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 209-220

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 85ff.

Cr. Schuster/A. Comşa/C. Semuc, Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur. Pontica 37/38, 2004/05, 59-70 (68)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.