Uioara de Jos

jud. Alba, Rumänien

Synonym

Csongva (ung.); Sungen (dt.); Ciunga (rum.)

Fundstelle: Valea Orăzleci

Befund

Brandgrab der Wietenberg-Kultur

Literatur

H. Ciugudean, Noi descoperiri arheologice pe teritoriul judeţului Alba (I). Apulum 16, 1978, 39-53 (48-51 Nr. 5; Abb. 6-7)

Gh. Lazarovici/N. Cristea, Contribuţii arheologice la istoria străveche a comunei Uioara de Jos-Ciunga (jud. Alba). Acta Mus. Napocensis 16, 1979, 431-446

H. Ciugudean, Noi descoperiri funerare aparţinînd culturii Wietenberg. Apulum 26, 1989, 69-77 (72f.)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 87


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.