Úl´any nad Žitavou

okr. Nové Zámky, Slowakei

Synonym

Zsitvafödémes (ung.); Žitva Fedýmeš (slow. bis 1927) / Fedýmeš nad Žitavou (slow. bis 1948)

Befund

Gräberfeld der Nitra- und Aunjetitz-Kultur

Literatur

A. Točik, Novšie nálezy zo staršej doby bronzovej na Juhozápadnom Slovensku. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 13, 1964, 127-156 (136-139)

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 206ff.

V. Mitáš, K niektorým otázkam tzv. Hurbanovského typu. Slovenská Arch. 52,2, 2004, 281-300 (285)

J. Kraus, Die soziale Differenzierung der östlichen Aunjetitzer Kultur in den Bronzezeitstufen A2 und A3. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 84 (Bonn 2006) 470


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.