Unirea

jud. Alba, Rumänien

Synonym

Felvinc (ung.); Oberwinz / Oberweinsdorf (dt.); Vinţu de Sus (rum.)

Befund

fragliches Grab der Bodrogkeresztúr-Kultur

Literatur

M. Roska, Erdély régészeti repertóriuma I. Őskor. Thesaurus Antiquitatum Transsilvanicarum Tom. I. Praehistorica (Kolozsvár 1942) 92 Nr. 90; 93; Abb. 119

N. Vlassa, Contribuţii la cunoaşterea culturii Bodrogkeresztúr în Transilvania. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 15, 1964, 351-367 (359; Abb. 2,5)

P. I. Roman, Modificări structurale ale culturilor eneoliticului final din reguinea carpato-danubiană. Banatica 2, 1973, 57-76

S. A. Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – cultura Bodrogkeresztúr (Alba Iulia 1999) 55 Nr. 50; 60


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.