Vásárosnamény

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Ungarn

Fundstelle: unbekannt

Befund

Gräber der Tiszapolgár-Kultur

Literatur

I. Bognár-Kutzián, The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Archaeologia Hungarica 48 (Budapest 1972) 110f.; Taf. 74,1-5


Fundstelle: unbekannt

Befund

Fünf Gräber der Otomani-Füzesabony-Kultur

Literatur

T. Kovács, Bronzezeitliche Gräber mit eigenartigem Formen- und Motivschatz aus dem oberen Theißgebiet. In: E. Jerem/P. Raczky (Hrsg.), Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südosteuropa. Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburtstag (Budapest 2003) 525-533


Fundstelle: Czine Miklós telke (Kölcsey u. 29)

Befund

Körpergrab der Otomani-Füzesabony-Kultur

Literatur

J. Dani, A Kárpát-medence ék-i részének kulturális és kronológiai kérdései a kora bronzkor időszakában. In: J. Dani/Zs. Hajdú/E. Gy. Nagy/L. Selmeczi (Hrsg.), MΩMOΣ I. „Fiatal Őskoros Kutatók“ I. Összejövetelének konferenciakötete. Debrecen, 1997. november 10-13 (Debrecen 2001) 129-161 (153 Taf. 7; 154 Taf. 8)


Fundstelle: Fatelep

Befund

Brandgrab der Otomani-Füzesabony-Kultur

Literatur

I. Bóna, Szabolcs-Szatmár megye régészeti emlékei I. Őskor. In: I. Balogh (Hrsg.), Szabolcs-Szatmár megye műemlékei 1 (Budapest 1986) 15-55 (28; 30)

M. Sz. Mathé, Bronze Age Tells in the Berettyó Valley. In: T. Kovács/I. Stanczik (Hrsg.), Bronze Age Tell Settlements of the Great Hungarian Plain I. Inventaria Praehistorica Hungariae 1 (Budapest 1988) 27-122 (42)

I. Bóna, Bronzezeitliche Tell-Kulturen in Ungarn. In: W. Meier-Arendt (Hrsg.), Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss (Frankfurt 1992) 9-39 (21; 29)

I. Bóna, A honfoglalás előtti kultúrák és népek. In: L. Cservenyák (Hrsg.), Szabolcs-Szatmár megye monográfiája 1. Történelem és kultúra (Nyíregyháza 1993) 63-137 (78f.)

J. Dani, A Kárpát-medence ék-i részének kulturális és kronológiai kérdései a kora bronzkor időszakában. In: J. Dani/Zs. Hajdú/E. Gy. Nagy/L. Selmeczi (Hrsg.), MΩMOΣ I. „Fiatal Őskoros Kutatók“ I. Összejövetelének konferenciakötete. Debrecen, 1997. november 10-13 (Debrecen 2001) 129-161 (140)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.