Vel´ká Domaša

okr. Vranov nad Topl´ou, Slowakei

Befund

Grabhügel der Ostslowakischen Hügelgräber (Východoslovenské mohylý)

Literatur

V. Budinský-Krička, Výskumy Štátneho archeologického ústavu v Turč. Sv. Martine r. 1946 a 1947. Hist. Slovaca 6/7, 1948/49, 269-279 (273)

V. Budinský-Krička, Východoslovenské mohylý. Slovenská Arch. 15,2, 1967, 277-388 (313)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.