Vel´ky Meder

okr. Dunajská Streda, Slowakei

Synonym

Nagymegyer (ung.); Čalovo (slow. 1948-1990)

Fundstelle: Vámos telek

Befund

Bestattung der Westlichen Linearbandkeramik

Literatur

B. Chropovský/J. Hromada/V. Varsik, Druhá sezóna záchranného výskumu v Čalove. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1989 (1991) 44-45

J. Hromada/V. Varsik, Tretia sezóna výskumu vo Veľkom Mederi. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1990 (1992) 47-48

Z. Farkaš, Nálezy ľudských pozostatkov v prostredí kultúry ľudu s lineárnou keramikou na Slovensku. Arch. Rozhledy 54,1, 2002, 23-43 (36)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.