Visag

jud. Timiş, Rumänien

Befund

Gräberfeld der Balta-Sărată-Gruppe (Typ Visag-Iaz)

Literatur

Vl. Dumitrescu/I. Stratan, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Visag (r. Lugoj, reg. Banat). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 18,1, 1967, 71-81

S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii 1 (Bucureşti 1978) 26

N. Tasić, Die Verbicioara-Kultur. In: N. Tasić (Hrsg.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans (Belgrad 1984) 83-89 (88)

M. Gumă, Epoca bronzului în Banat. Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica 5 (Timişoara 1997)

G. Crăciunescu, Rit şi ritual funerar în cadrul culturii Verbicioara. Drobeta 9, 1999, 41-49 (42)

Fl. Gogâltan, Bronzul timpuriu şi mijlociu în banatul românesc şi pe cursul inferior al mureşului. Cronologia şi descoperirile de metal (Timişoara 1999) 383

G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei. Bibliotheca Thracologica 41 (Craiova 2004)

I. Motzoi-Chicideanu, Cu privire la descoperirile funerare ale grupei Verbicioara. Ea-online, Dezember 2004
www.archaeology.ro/imc_verb.htm

Cr. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006) 162


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.