Vlkyňa

okr. Rimavská Sobota, Slowakei

Synonym

Velkenye (ung.)

Befund

Brandgrab der Piliny-Kultur

Literatur

J. Paulík, Súpis medených a bronzových predmetov v Okresnom vlastivednom múzeu v Rimavskej Sobote. Štud. Zvesti Arch. Ústavu 15, 1965, 33-106 (68)

V. Furmánek, Pilinyer Kultur. Slovenská Arch. 25, 1977, 251-370 (258 Nr. 183)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.