Zbehy

okr. Nitra, Slowakei

Synonym

Üzbég (ung.); Izbehy (slow. bis 1927)

Fundstelle: Oderov dvor

Befund

Grab der Mad´arovce-Kultur

Literatur

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 262


Fundstelle: Príhon

Befund

Grab der Aunjetitz-Kultur

Literatur

A. Točik/J. Vladár, Prehl´ad bádania v problematike vývoja Slovenska v dobe bronzovej. Slovenská Arch. 19, 1971, 365-422

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 47

V. Mitáš, K niektorým otázkam tzv. Hurbanovského typu. Slovenská Arch. 52,2, 2004, 281-300 (285)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.