Zbudza

okr. Michalovce, Slowakei

Synonym

Izbugya (ung.)

Fundstelle: Pod lesom

Befund

Grabhügel der Ostslowakischen Hügelgräber (Výhodoslovenské mohyly)

Literatur

K. Andel, Výsledok archeologického prieskumu na zemplínsko-užskej nížine v rokoch 1953-1954. In: O. R. Halaga (Hrsg.), Vlastivedný Sborník I (Košice 1955) 144-171 (153f.)

V. Budinský-Krička, Výhodoslovenské mohyly. Slovenská Arch. 15,2, 1967, 277-388 (316f.)

V. Budinský-Krička, Archeologické prieskumy a nálezy na východnom Slovensku. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1977 (1978) 39-56 (49f.; 55)

E. Miroššayová, Záchranný výskum eneolitickej mohyly v Zbudzi. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1980 (1981) 175-177

V. Budinský-Krička, K otázke skupiny východoslovenských mohýl. Východoslovenský Pravek 3, 1991, 96-111 (100)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.