Zemplín

okr. Trebišov, Slowakei

Synonym

Zemplén (ung.); Semplin (dt.)

Befund

Grabhügel der Ostslowakischen Hügelgräber (Výhodoslovenské mohyly)

Literatur

K. Andel, Výsledok archeologického prieskumu na zemplínsko-užskej nížine v rokoch 1953-1954. In: O. R. Halaga (Hrsg.), Vlastivedný Sborník I (Košice 1955) 144-171 (154)

M. Lamiová-Schmiedlová, Výskum dvoch mohýl v Zemplíne. Nové Obzory 15, 1973, 167-172

V. Budinský-Krička, K otázke skupiny východoslovenských mohýl. Východoslovenský Pravek 3, 1991, 96-111 (100)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.