Folia Arch. 10, 1958


L. Vértes, Beiträge zur Abstammung des ungarischen Szeletien. 3-15

J. Korek, A bükki kultúra települése a Hillebrand barlangban. A settlement of the Bükk culture in the Hillebrand cave. 17-28

P. Patay, La pointe de lance de Szelevény. 29-33

M. Roska, A tordosi andesitfokos. Der Andesitfokosch von Tordos (Turdaş). 35-41

F. Kőszegi, Az oroszvári bronzkori temető. The Bronze Age cemetery at Oroszvár (Rusovce). 43-59

M. Párducz, Une trouvaille de l´époque scythe d´Aszod. 61-66

Á. Salamon, Pannonische Vorhängeschlösser mit Maskendeckel. 67-76

L. Barkóczi/A. Kerényi, Bronze medaillons of Thracian issue from Brigetio. 77-87

A. Mócsy, Die spätrömische Schiffslände in Contra Florentiam. 89-104

Á. Cs. Sós, Das frühawarenzeitliche Gräberfeld von Oroszlány. 105-124

I. Dienes, A honfoglaló magyarok fakengyele. Деревянный стремень венгров-завоевателей родины. 125-142

K. U. Kőhalmi, Fakengyel és egyéb fatárgyak egy nyugat-mongóliai múzeumban. Деревянный стремень и другие деревянные вещи в мусее западной Монголии. 143-147

L. Huszár, Der Friesacher-Pfennigfund von Nagykóny. 149-154

N. Parádi, Középkori cserépfedők. Mittelalterliche irdene Deckel. 155-160

F. Temesváry, Az Országos Történeti Múzeum két lakatos remeke. Zwei Meisterstücke der Schlosserei im Ungarischen Nationalmuseum. 161-172

G. Fehér, Pierres commémoratives à inscriptions turques en provenance de Hongrie. 173-178

J. Kalmár, Die Tschinke, oder Teschner Büchse. 179-188

S. Mihalik, A körmöcbányai kőedénygyártás kezdő korszaka. Die Anfänge der Kremnitzer Steingutfabrikation. 189-207

I. Fejős, Fényképészetünk első virágkora (1855-1885). La première grande période de la photographie hongroise (1855-1885). 209-222