Balaton-Lasinja

E. Bánffy, Kultikus rendeltetésü leletegyüttes a Kis-Balaton középsö rézkorából. Arch. Ért. 112, 1985, 187-193.

E. Bánffy, A Balaton-Lasinja-kultúra leletei Balatonmagyaród-Homoki-dűlőről. Zalai Múz. 5, 1994, 239-249.

J. P. Barna, Egy java rézkori kultusztárgytöredék és rekonstrukciós kísérlete. Stud. Arch. 9, 2003, 87-94.

J. P. Barna/E. Kreiter, Középső rézkori települések Zalaegerszeg–Andráshida, Gébárti-tó (II.) lelõhelyen. Zalai Múz. 15, 2006, 47-78.

M. Bondár, Ein kupferzeitlicher Krug aus Bátaszék. Commun. Arch. Hungariae 1998, 21-32.

M. Bondár, Kultúraváltások a rézkori emberábrázolások tükrében (Dunántúl). Zalai Múz. 15, 2006, 107-134.

I. M. Egry, Rézkori településrészlet Mosonszentmiklós-Egyéni földek lelőhelyen. Stud. Arch. 9, 2003, 95-100.

B. Havasi, A bagodi idol. Zalai Múz 15, 2006, 93-106.

L. A. Horváth, Eine Kupferzeitliche Kultstätte in der Gemarkung von Bak. (Angaben zur Religion und Chronologie der mitteleuropäischen Furchenstichkeramik). Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 42,1-4, 1990, 21-44.

L. A. Horváth, Die Siedlung der Balaton-Lasinja-Kultur in Zalaegerszeg—Andráshida, Friedhof (Komitat Zala, Ungarn). Antaeus 25, 2002, 255-282.

L. A. Horváth/K. H. Simon, Kupferzeitliche Siedlungen auf dem Fundort Dobri – Alsó-mező. Zalai Múz. 13, 2004, 55-118.

T. Horváth/I. Juhász/K. Köhler, Zwei Brunnen der Balaton-Lasinja Kultur von Balatonőszöd. Antaeus 26, 2003, 265-300.

N. Kalicz, A rézkori balatoni csoport Veszprém megyében. Veszprém Megyei Múz. Közl. 8, 1969, 83-90.

N. Kalicz, Siedlungsfunde der Balaton-Gruppe in Nagykanizsa. Antaeus 4, 1973, 19-24.

N. Kalicz, Die Funde der Phase III der kupferzeitlichen Balaton-Gruppe in Nagykanizsa — Sánc. Antaeus 5, 1974/75, 41-44.

N. Kalicz, Beiträge zur Kenntnis der Kupferzeit im ungarischen Transdanubien. In: J. Lichardus (Hrsg.), Die Kupferzeit als historische Epoche, Teil 1. Saarbrücker Beitr. Altkde 55, 1991, 347-387.

J. Kvassay/V. Kiss/M. Bondár, Őskori és középkori település emlékei Zalaegerszeg-Ságod–Bekeháza lelőhelyen. Zalai Múz. 13, 2004, 119-175.

K. Oross, Funde der Balaton-Lasinja-Kultur aus Sé-Doberdó und Körmend-Várkert. Antaeus 25, 2002, 283-324.

K. Somogyi, A Balaton-Lasinja-kultúra leletanyaga Somogy megyében. Commun. Arch. Hungariae 2000, 5-48.

K. Somogyi, Neuere Daten zur hochkupferzeitlichen Kupferindustrie im Komitat Somogy (Südwestungarn). Antaeus 25, 2002, 337-353.

T. Težak-Gregl, Die Funde der Lasinja-Kultur im Becken von Slavonska Požega. Arch. Iugoslavica 20/21, 1980/81, 33-36.

T. Težak-Gregl, Ponovo o lasinjskoj bočici iz Vrlovke. Another look at a Lasinja Culture Bottle from Vrlovka. Prilozi Inst. Arh. Zagrebu 24, 2007, 35-40.

Z. M. Tokai, A Balaton-Lasinja kultúra lelőhelyei Eszteregnye és Rigyác határában. Zalai Múz. 16, 2007, 7-24.

Zs. M. Virág, Settlement historical research in Transdanubia in the first half of the Middle Copper Age. In: E. Jerem/P. Raczky, Morgenrot der Kulturen. Frühe Etappen der Menschheitsgeschichte in Mittel- und Südosteuropa. Festschrift für N. Kalicz zum 75. Geburtstag. Archaeolingua 14 (Budapest 2003) 375-400.

Zs. M. Virág, Középsõ rézkori kerámialeletek Zalavár-Basaszigetrõl (A Balaton-Lasinja kultúra tipológiájának és belsõ kronológiájának kérdéseirõl). Zalai Múz 14, 2005, 37-52.

Zs. K. Zoffmann, Embertani leletek a rézkori Balaton-Lasinja kultúra Keszthely-Fenékpuszta lelőhelyen feltárt gödreiből. Zalai Múz. 14, 2005, 53-60.