Balta Sărată

M. Gumă, Epoca bronzului în Banat. Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica 5 (Timişoara 1997).

P. Rogozea, Elemente inedite din plastica grupului cultural Balta-Sărată. Thraco-Dacica 13, 1992, 49-51.

P. Rogozea, Balta Sărată cultural group ceramics. Ceramic artefacts decoration and shapes typology. Thraco-Dacica 16, 1995, 81-86.