Boian

A. Bolomey, Contribuţie la cunoaşterea economiei animale a culturii Boian în lumina materialelor de la Căscioarele, jud. Călăraşi. Cerc. Arh. 5, 1982, 169-193.

C. Cărpuş/L. Cărpuş, Aşezarea eneolitică de la Cheia - studiu ceramologic. Pontica 39, 2006, 35-64.

C. Cărpuş/L. Cărpuş, Analiza ceramologică a unor fragmente aparţinând culturilor Hamangia şi Boian din situl eneolitic de la Cheia - jud. Constanţa. Pontica 40, 2007, 533-540.

E. Comşa, Die Boian-Kultur in Transsilvanien. Sborník Národ. Muz. Praha 20, 1966, 49-53.

E. Comşa, Tipuri de locuinţe din epoca neolitică pe teritoriul Dobrogei. Pontica 31, 1998, 15-24.

E. Comşa, Raporturile dintre cultura Boian şi cultura Vădastra. Cerc. Arh. 11,1, 1998-2000, 299-303.

Д. Чернаков, Раннохалколитна керамика oт скален комплекс Водна-Тъмно, община Иваново, Русенска област. B: М. Гюрова (Ред.), Праисторически Проучвания в България: Новите Предизвикателства. Доклади от националната конференция по праистория, Пещера 26-29.04.2006 (София 2008) 159-167.

P. Haşotti, Epoca neolitică în Dobrogea (Constanţa 1997).

S. Marinescu-Bîlcu, Sur l’organisation interne de certaines stations des cultures des complexes Boian-Gumelniţa et Precucuteni-Cucuteni. Cerc. Arh. 11,1, 1998-2000, 321-336.

C. Micu, Ceramica fazei Boian-Spanţov din aşezarea de la Isaccea-Suhat. Pontica 32, 1999, 235-242.

C. Micu/S. Micu, Ceramica culturii Hamangia din aşezarea de la Isaccea-Suhat. Pontica 31, 1998, 25-36.