Bronz timpuriu (Post-Coţofeni)

Literaturverzeichnis

Zitierte Literatur

A. D. Alexandrescu, La nécropole du bronze ancien de Zimnicea (Dép. de Teleorman). Dacia N.S. 18, 1974, 79-93.

I. Andriţoiu, Contribuţii la cunoaşterea Bronzului timpuriu în sud-vestul Transilvaniei. Grupul cultural Şoimuş. Thraco-Dacica 10, 1989, 39-56.

I. Andriţoiu, Grupul cultural Şoimuş. The Şoimuş cultural group. In: C. Stoica/M. Rotea/N. G. O. Boroffka (Hrsg.), Comori ale epocii bronzului din România. Treasures of the Bronze Age in Romania (Bucureşti 1995) 234-237.

R. Băjenaru, Cultura Glina. The Glina Culture. In: C. Stoica/M. Rotea/N. G. O. Boroffka (Hrsg.), Comori ale epocii bronzului din România. Treasures of the Bronze Age in Romania (Bucureşti 1995) 182-187.

R. Băjenaru, Un tip de decor specific bronzului timpuriu. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 47,3, 1996, 313-323.

R. Băjenaru, The Schneckenberg-type Pottery from Odaia Turcului. In: H. Ciugudean/Fl. Gogâltan (Hrsg.), The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Symposium in Alba Iulia 1997 (Alba Iulia 1998) 85-88.

R. Băjenaru, Discuţii privind cronologia absolută a culturii Glina. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 49,1, 1998, 3-22 [Băjenaru 1998a]

R. Băjenaru, Die Siedlung von Odaia Turcului und die südlichen Beziehungen der norddonauländischen Frühbronzezeit. Prähist. Zeitschr. 78,2, 2003, 140-155.

R. Băjenaru, Die Keramik vom Typ Runcuri und die Frage der Gliederung der Glina-Kultur. In: C. Kacsó (Hrsg.), Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im Karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten. Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag. Baia Mare 10.-13. Oktober 2001 (Baia Mare 2003) 15-24. [Băjenaru 2003a]

F. Bertemes, Überlegungen zur Datierung und Bedeutung der schnurverzierten Keramik im nordöstlichen Karpatenbecken und Siebenbürgen. In: B. Hänsel/J. Machnik (Hrsg.), Das Karpatenbecken und die Osteuropäische Steppe. Prähist. Arch. Südosteuropa 12 (München - Rahden/Westf. 1998) 191-209.

M. Blăjan, Morminte din cultura Schneckenberg descoperite la Mediaş. Apulum 25, 1989, 59-69.

V. Cavruc, The final stage of the early bronze age in south-eastern of Transilvania (in the light of new excavations at Zoltan). Thraco-Dacica 18, 1997, 97-133.

I. Chicidianu, Date noi privind începutul culturii Tei (săpăturile de la Brăteşti-Bungetu). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 28,2, 1977, 225-238.

H. Ciugudean, Zur frühen Bronzezeit in Siebenbürgen im Lichte der Ausgrabungen von Ampoiţa, jud. Alba. Prähist. Zeitschr. 66,1, 1991, 79-114.

H. Ciugudean, Manifestări etno-culturale aparţinând bronzului timpuriu transilvănean. Ethno-cultural manifestations of the Transilvanian Early Bronze Age. In: C. Stoica/M. Rotea/N. G. O. Boroffka (Hrsg.), Comori ale epocii bronzului din România. Treasures of the Bronze Age in Romania (Bucureşti 1995) 137-147.

H. Ciugudean, The Later Eneolithic/Early Bronze Age Tumulus-Burials in Central and South-Western Transylvania (I). Apulum 32, 1995, 13-32. [Ciugudean 1995a]

H. Ciugudean, Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Transilvaniei. Bibliotheca Thracologica 13 (Bucureşti 1996).

H. Ciugudean, The Early and Middle Bronze Age in Transylvania – General View. In: H. Ciugudean (Hrsg.), The Bronze Age Civilization in Transylvania. The Bronze Age – The First Golden Age of Europe (Alba Iulia 1997) 5-15.

H. Ciugudean, Începutul epocii bronzului în vestul transilvaniei: Aşezarea şi cimitirul tumular de la Livezile „Baia“. In: H. Ciugudean (Hrsg.), Cercetări privind epoca bronzului şi prima vârstă a fierului în Transilvania (Alba Iulia 1997) 7-44 [Ciugudean 1997a].

H. Ciugudean, The Later Eneolithic/Early Bronze Age Tumulus-Burials in Central and South-Western Transylvania (II). Apulum 34, 1997, 43-47 [Ciugudean 1997b].

H. Ciugudean, The early bronze age in western Transylvania. In: H. Ciugudean/Fl. Gogâltan (Hrsg.), The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Symposium in Alba Iulia 1997 (Alba Iulia 1998) 67-83.

H. Ciugudean, Eneoliticul final în transilvania şi banat: Cultura Coţofeni (Timişoara 2000).

H. Ciugudean, Noi contribuţii privind bronzul timpuriu din Transilvania. Apulum 40, 2003, 89-122.

H. Ciugudean/D. Anghel, O nouă aşezare aparţinând grupului Livezile descoperită la Cheile Mănăstirii (jud. Alba). Apulum 37,1, 2000, 151-159.

Fl. Gogâltan, Die Frühe Bronzezeit im Südwesten Rumäniens. Stand der Forschung. Thraco-Dacica 16, 1995, 55-79.

Fl. Gogâltan, About the Early Bronze Age in the Romanian Banat. In: N. Tasić (Hrsg.), The Yugoslav Danube Basin and the neighbouring Regions in the 2nd Millenium B.C. (Belgrade - Vršac 1996) 43-67.

Fl. Gogâltan, Gligoreşti – „Holoame“. In: H. Ciugudean (Hrsg.), The Bronze Age Civilization in Transylvania. The Bronze Age – The First Golden Age of Europe (Alba Iulia 1997) 18-19.

Fl. Gogâltan, Early and middle bronze age chronology in south-west Romania, general aspects. In: H. Ciugudean/Fl. Gogâltan (Hrsg.), The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Symposium in Alba Iulia 1997 (Alba Iulia 1998) 191-212.

Fl. Gogâltan, The Southern border of the Otomani Culture. In: J. Gancarski (Hrsg.), Kultura Otomani-Füzesabony – rozwój, chronologia, gospodarka. Materiały z konferencji archeologicznej Dukla, 27-28.11.1997 (Krosno 1999) 45-71.

Fl. Gogâltan, Bronzul timpuriu şi mijlociu în banatul românesc şi pe cursul inferior al mureşului. Cronologia şi descoperirile de metal (Timişoara 1999). [Gogâltan 1999a]

M. Gumă, Epoca bronzului în Banat. Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica 5 (Timişoara 1997).

V. Leahu, Date şi consideraţii noi cu privire la periodizarea evoluţiei culturii Tei. Cerc. Arh. 9, 1992, 62-72.

J. Machnik, Zum Forschungsstand über die Schneckenberg-Glina III-Kultur. Acta Arch. Carpathica 24, 1985, 21-59.

J. Machnik, Aus den Studien über die Anfänge des frühbronzezeitlichen Kulturkomplexes in Mittel- und Südosteuropa. Starinar 40/41, 1989/90 (1991) 95-104.

I. Motzoi-Chicideanu, Fremdgüter im Monteoru-Kulturraum. In: B. Hänsel (Hrsg.), Handel, Tausch und Verkehr im bronze- und früheisenzeitlichen Südosteuropa. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 11 (München - Berlin 1995) 219-242.

I. Motzoi-Chicideanu/Gh. Olteanu, Un mormânt în cistă din piatră descoperit la Văleni-Dâmboviţa. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 51,1/2, 2000, 3-70.

I. Motzoi-Chicideanu/M. Şandor-Chicideanu, Cercetările arheologice de la Năeni-Zănoaga (jud. Buzău). Mat. şi Cerc. Arh. S.N. 1, 1999 (2001) 59-97.

Gh. Petre-Govora, Descoperiri arheologice din Oltenia privind epoca timpurie a bronzului. Thraco-Dacica 9, 1988, 137-147.

M. Petrescu-Dîmboviţa, La civilization Glina III-Schneckenberg à la lumiére des nouvelles recherches. Preist. Alpina 10, 1974, 277-289.

Cr. I. Popa, Noi descoperiri aparţinând bronzului timpuriu în bazinul mijlociu al mureşului şi câteva consideraţii privind etapa finală a acestei perioade în transilvania. Apulum 35, 1998, 47-85.

A. Prox, Die Schneckenbergkultur (Kronstadt 1941).

A. Popescu, Bone Accessory of a Bronze Age Necklace. Dacia N.S. 43/45, 1999/2001, 17-30.

C. Rişcuţa, Archaeological discoveries concercing the early bronze age at Deva. In: H. Ciugudean/Fl. Gogâltan (Hrsg.), The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Symposium in Alba Iulia 1997 (Alba Iulia 1998) 111-139.

P. I. Roman, Die Glina III-Kultur. Prähist. Zeitschr. 51, 1976, 26-42.

P. I. Roman, Perioada timpurie a epocii bronzului pe teritoriul României. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 37,1, 1986, 29-55.

P. I. Roman, Ostrovul Corbului (Rumänien) und Malé Kosihy (Tschechoslowakei). Slovenská Arch. 36,1, 1988, 217-224.

P. I. Roman, Istoricul cercetării. Săpăturile arheologice şi stratigrafia. Forschungsgeschichte. Ausgrabungen und Stratigraphie. In: H. Hauptmann/P. I. Roman, Cercetări asupra pre- şi protoistoriei ţinuturilor Dunării de Jos. Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte des Unteren Donaugebietes. I.1. Ostrovul Corbului (Bucureşti 1996) 1-113.

P. I. Roman/A. Dodd-Opitreşcu/P. János, Beiträge zur Problematik der schnurverzierten Keramik Südosteuropas (Mainz 1992)

P. I. Roman/P. Iános/Cs. Horváth, Cultura Jigodin o cultură cu ceramică şnurată în estul Transilvaniei. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 24,4, 1973, 559-574.

M. Rotea, Contribuţii privind bronzul timpuriu în centrul Transilvaniei. Thraco-Dacica 14, 1993, 65-86.

M. Rotea, Grupul Copăceni. The Copăceni Group. In: C. Stoica/M. Rotea/N. G. O. Boroffka (Hrsg.), Comori ale epocii bronzului din România. Treasures of the Bronze Age in Romania (Bucureşti 1995) 154-158.

M. Rotea, Beiträge zur Kenntnis der Phase I der Kultur Wietenberg. Die Bewohnung von Păuleni (Ciomortan), Kreis Harghita. Acta Mus. Napocensis 37,1, 2000, 21-41.

M. Rotea/M. Wittenberger, The Ritual Complex of Inhumation belonging to the Early Bronze Age from Copăceni-La Moara (Cluj County). Acta Mus. Napocensis 35,1, 1998, 17-23.

Cr. Schuster, Einführung in das Siedlungs- und Bauwesen der Glina-Kultur. In: A. Aspes (Hrsg.), Settlement Patterns between the Alps and the Black Sea 5th to 2nd Millenium B.C.. Symposium Verona - Lazise 1992 (Verona 1995) 129-132.

Cr. Schuster, Zu den Fußschalen der Übergangsperiode vom Äneolithikum zur Bronzezeit und Frühbronzezeit aus Rumänien. Thraco-Dacica 16, 1995, 45-53. [Schuster 1995a]

Cr. Schuster, Despre cărucioarele din lut ars din Epoca bronzului de pe teritoriul României. Thraco-Dacica 17, 1996, 117-137.

Cr. Schuster, Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi Ialomiţei Superioare. Bibliotheca Thracologica 20 (Bucureşti 1997).

Cr. Schuster, Die Frühbronzezeit in der Walachei und in Südostsiebenbürgen – Kulturelle Verbindungen, Beziehungen und Einflüsse und ethnische Bewegungen. Acta Mus. Napocensis 35, 1998, 25-35.

Cr. Schuster, Despre obiectele litice descoperite în aria culturii Glina. Drobeta 8, 1998, 11-24. [Schuster 1998a]

Cr. Schuster, Despre obiectele din lut ars din aria culturii Glina. Angustia 3, 1998, 19-39. [Schuster 1998b]

Cr. Schuster, Zu den Ursachen der Ausbreitung (von Osten nach Westen) der Glina – Kultur. Cerc. Arh. 11,2, 1998/2000, 361-370.

Cr. Schuster, Zur Bestattungsweise in Südrumänien in der Bronzezeit. In: R. Vasić (Hrsg.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8. Septembar 2002 (Čačak 2003) 109-137.

Cr. Schuster/A. Morintz, Zu den frühbronzezeitlichen Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien. Acta Terrae Septemcastrensis 5,1, 2006, 43-50.
http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/acta%20V%20special%20number/volum%20syposion%20funerary.pdf

Zs. Székely, Perioada timpurie şi începutul celei mijlocii a epocii bronzului în sud-estul transilvaniei. Bibliotheca Thracologica 21 (Bucureşti 1997).

Zs. Székely, Comon elements and chronological relations between the Zăbala culture and the Livezile group. In: H. Ciugudean/Fl. Gogâltan (Hrsg.), The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Symposium in Alba Iulia 1997 (Alba Iulia 1998) 141-160.

Zs. Székely, Ethnocultural interferences and interpenetrations in South-Eastern Transylvania in the Bronze Age. Nyíregyházi Jósa András Múz. Évk. 44, 2002, 39-46

N. Tasić, Die Verbicioara-Kultur. In: N. Tasić (Hrsg.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans (Belgrad 1984) 83-92.

E. Tudor, Neue Angaben zur frühen Bronzezeit in Südrumänien. Dacia N.S. 26, 1982, 59-75.

A. Vulpe, Die Äxte und Beile in Rumänien I. Prähist. Bronzefunde, Abteilung IX 2 (München 1970).

A. Vulpe, Zur Frühbronzezeit in Mittelrumänien. In: H. Lorenz (Hrsg.), Studien zur Bronzezeit. Festschrift für Wilhelm Albert v. Brunn (Mainz 1981) 489-498.

A. Vulpe, Neue Beiträge zur Chronologie und kulturellen Gliederung der Frühbronzezeit im unteren Donaugebiet. Starinar 40/41, 1989/90 (1991) 105-111.

A. Vulpe, Considerations upon the Beginning and the Evolution of the Early Bronze Age in Romania. In: R. M. Boehmer/J. Maran (Hrsg.), Lux Orientis. Archäologie zwischen Asien und Europa. Festschrift für Harald Hauptmann zum 65. Geburtstag (Rahden/Westf. 2001) 419-426.

E. Zaharia, La culture Monteoru. L´étape des débuts à la lumière des fouilles de Sărata Monteoru. Dacia N.S. 31, 1987, 21-49.

E. Zaharia, Cultura Ciomortan. The Ciomortan Culture. In: C. Stoica/M. Rotea/N. G. O. Boroffka (Hrsg.), Comori ale epocii bronzului din România. Treasures of the Bronze Age in Romania (Bucureşti 1995) 151-153.

E. Zaharia, Cultura Zăbala. The Zăbala Culture. In: C. Stoica/M. Rotea/N. G. O. Boroffka (Hrsg.), Comori ale epocii bronzului din România. Treasures of the Bronze Age in Romania (Bucureşti 1995) 285-287.

Weiterführende Literatur

S. Alexandrov, Bronze Age Materials form Bagacina (North-West Bulgaria). In: M. Stefanovich/C. Angelova (Hrsg.), Prae. In Honorem Henrieta Todorova (Sofia 2007) 225-248.

S. Haimovici, Studiu archeozoologic al unui lot de faună descoperit în aşezarea eponimă de la Glina. Thraco-Dacica 18, 1997, 231-238.

D. B. Nanu, Consideraţii preliminare asupra aşezării Glina III de la Căscioarele. Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 5-7, 1988/89, 37-54.

M. Perianu/M. Şt. Udrescu, Studiul antropologic şi arheologic al materialului osteologic din mormântul de la Căscioarele, judeţul Călăraşi, epoca bronzului, cultura Glina III. Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 5-7, 1988/89, 55-64.

C. Schuster, Aşezări Glina pe cursul inferior al Argeşului şi Valea Cîlniştei (I). Mihăileşti-Tufa. Thraco-Dacica 13, 1992, 35-41.

C. Schuster, Cercetări arheologice în aşezarea culturii Glina de la Varlaam, jud. Giurgiu. Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 13/14, 1995, 53-64.

C. Schuster, Zur Besiedlungen der West- und Mittelwalachei (Romānien) in der Frühbronzezeit. In: L. Nikolova (Hrsg.), Analyzing the Bronze Age. Reports of Prehistoric Research Projects 4 (Sofia 2000) 9-19.

C. Schuster, Zu der Problematik der Frühbronzezeit an der Unteren Donau (Rumänien). Acta Arch. Carpathica 39, 2004, 87-122.

C. Schuster, About an Early Bronze Age Clay Phallus from Drăgăneşti-Olt-Corboaica, Southern Romania. Istros 14, 2007, 247-261.

C. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006).Weblinks