Criş

G. Gâţă/D. Galbenu, Caracterizarea tehnologiei de pastă a ceramicii Starcevo-Criş de la Şimnic. Cerc. Arh. 11,2, 1998-2000, 599-608.