Cucuteni

http://www.cucuteni.eu/index.html

R. Alaiba/I. Grădinaru, Noi descoperiri de ceramică de tip Cucuteni C în Podişul Moldovei. Thraco-Dacica 22, 2001, 67-83.

R. Alaiba/V. Merlan, Noi semnalări de ceramică de tip Cucuteni C şi Horodiştea-Erbiceni-Gordineşti. Thraco-Dacica 22, 2001, 97-105.

R. Alaiba/M. Văleanu, Ceramica de tip Cucuteni C de la Vulturi-Dealul Frasinului şi Podul Iloaiei-Şesul Târgului. Thraco-Dacica 22, 2001, 85-96.

C. Bem, Elemente de cronologie radiocarbon. Ariile culturale Boian-Gumelniţa-Cernavoda I şi Precucuteni-Cucuteni/Tripolie. Cerc. Arh. 11,1, 1998-2000, 337-359.

C. Bem, Les fortifications de l’aire Precucuteni et Cucuteni. Entre axiomes et archétypes. Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 16/17, 2001, 53-98.

Şt. Cucoş, Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei. Bibl. Mem. Ant. Bd. 6 (Piatra Neamţ 1999).

C.-M. Lazarovici, Anthropomorphic statuettes from Cucuteni-Tripolye: some signs and symbols. Documenta Praehist. 32, 2005, 145-154.

C.-M. Mantu, Cultura Cucuteni. Evoluţie, cronologie, legături. Bibl. Mem. Ant. Bd. 5 (Piatra Neamţ 1998).

S. Marinescu-Bîlcu, Sur l’organisation interne de certaines stations des cultures des complexes Boian-Gumelniţa et Precucuteni-Cucuteni. Cerc. Arh. 11,1, 1998-2000, 321-336.

D. Monah, Les Villages de la Civilisation de Cucuténi-Tripoly en Roumanie. Typologie et Organisation interne. In: C. Mordant/A. Richard (Hrsg.), L´Habitat et l´Occupation du Sol à l´Âge du Bronze en Europe. Actes du Colloque international de Lons-Le-Saunier 16-19 mai 1990. Documents Préhistoriques 4 (Paris 1992) 391-406.

D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, Bibl. Mem. Ant. Bd. 3 (Piatra Neamţ 1997).

M. Petrescu-Dîmboviţa, Probleme der Cucuteni-Kultur im Lichte der neuen archäologischen Forschungen. Acta Praehist. et Arch. 19, 1987, 19-36.

M. Petrescu-Dîmboviţa, Betrachtungen über die Cucuteni-Kultur im südosteuropäischen Kontext. In: J. Herrmann (Hrsg.), Heinrich Schliemann. Grundlagen und Ergebnisse moderner Archäologie 100 Jahre nach Schliemanns Tod (Berlin 1992) 267-272.

M. Petrescu-Dâmboviţa/M. C. Valeanu, Cucuteni-Cetăţuia. Bibl. Mem. Ant. Bd. 14 (Piatra Neamţ 2004).

N. D. Popovici, Cultura Cucuteni. Faza A. Bibl. Mem. Ant. Bd. 8 (Piatra Neamţ 2000).

D. Popovici, Area organization, arrangement and use in the Cucuteni, phase A Culture I. Cerc. Arh. 12, 2003, 305-324.

V. Sorochin, Aspectul cultural cucutenian Drăguşeni-Jura. Bibl. Mem. Ant. Bd. 12 (Piatra Neamţ 2002).

V. Sorochin, Plastica antropomorfă din aşezarea cucuteniană de la Brânzeni VIII, jud. Edineţ. Mem. Ant. 22, 2003, 137-155.

V. Sorokin, Culturile eneolitice din Moldova. Thraco-Dacica 15, 1994, 67-92.

S. J. Sztáncsuj, A Cucuteni-Erősd-kultúra leletei a Magyar Nemzeti Múzeumben. Commun. Arch. Hungariae 2003, 31-66.

S. Ţerna, Consideraţii preliminare privind evoluţia decorului antropomorf pictat de pe ceramica culturii Cucuteni-Tripolje. Peuce S.N. 5 (18) 2007 (2008) 33-42.