Furchenstichkeramik

Abfolge (nach Bondár 2006): Balaton-Lasinja > FSK > Proto-Boleráz


M. Bondár, Kultúraváltások a rézkori emberábrázolások tükrében (Dunántúl). Zalai Múz. 15, 2006, 107-134.

I. Cheben, Funde der Gruppe Bajč-Retz aus der Siedlung in Bíňa. In: B. Hänsel/E. Studeníková (Hrsg.), Zwischen Karpaten und Ägäis. Neolithikum und Ältere Bronzezeit. Gedenkschrift für Viera Němejcová-Pavúková. Internat. Arch. Studia Honoraria 21 (Rahden/Westf. 2004) 239-250.

B. Havasi, A bagodi idol. Zalai Múz 15, 2006, 93-106.

M. Zápotocký, Keramika s brázděným vpichem a synchronizace Čech, Moravy a středního Podunají ve starším eneolitu. Arch. Rozhledy 52,4, 2000, 595-622.