Hamangia

M. Avramova, Grabanlagen mit Totenmahl- und Tieropferspuren, Tierschädel und Tierknochen. Orpheus 9, 1999, 19-26.

A. Bălăşescu, Consideraţii cu privire la exploatarea mamiferelor în aşazerea Hamangia III de la Cheia. Pontica 41, 2008, 49-56.

A. Bălăşescu/V. Radu, Studiul arheozoologic preliminar al materialului faunistic de la Cheia (jud. Constanţa). Campania 2001. Pontica 35/36, 2002/03, 25-32.

C. Cărpuş/L. Cărpuş, Aşezarea eneolitică de la Cheia - studiu ceramologic. Pontica 39, 2006, 35-64.

C. Cărpuş/L. Cărpuş, Analiza ceramologică a unor fragmente aparţinând culturilor Hamangia şi Boian din situl eneolitic de la Cheia - jud. Constanţa. Pontica 40, 2007, 533-540.

E. Comşa, Tipuri de locuinţe din epoca neolitică pe teritoriul Dobrogei. Pontica 31, 1998, 15-24.

T. Dimov, Neolithic and Copper Age Sites in the Northeast Balkans. With Special Reference to Hamangia Culture. In: L. Nikolova (Hrsg.), Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (BAR International Series 1139 (Oxford 2003) 459-467.

Т. Димов, Топография, стратиграфия и архитектура на селищата от праисторическата култура Хаманджия в Добруджа. В: А. Кузманова (Ред.), Изследвания в чест на ст.н.с. I ст. д.и.н. Хенриeта Тодорова. Добруджа 21, 2003 (2004) 123-144.

S. Haimovici, L’importance de l’étude du materiel archéozoologique provenant de Dobroudja pour la reconstitution des caracteristques socio-economiques de la civilisation de Hamangia. Cerc. Arh. 11,2, 1998-2000, 583-588

P. Haşotti, Influenţe tardenoisiene la uneltele din silex ale culturii Hamangia. Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 2, 1986, 37-42.

P. Haşotti, Influenţe liniare în cadrul ceramicii culturii Hamangia. Pontica 23, 1990, 13-22.

P. Haşotti, Consideraţii privind originea, difuziunea şi cronologia culturii Hamangia. Pontica 26, 1993, 27-42.

P. Haşotti, Epoca neolitică în Dobrogea (Constanţa 1997).

C. Micu/S. Micu, Ceramica culturii Hamangia din aşezarea de la Isaccea-Suhat. Pontica 31, 1998, 25-36.

I. Pâslaru/S. M. Colesniuc, Câteva note asupra necropolelor neolitice şi eneolitice din sud‐estul Europei. Pontica 40, 2007, 523-532.

V. Radu, Studiul materialului faunistic (moluşte, peşti, ţestoase şi păsări) prelavat din nivelul Hamangia III de la Cheia (jud. Constanţa). Pontica 41, 2008, 57-64.

V. Slavčev, Charakteristik der Keramik von Schicht VII aus dem Tell “Die Große Insel” bei Durankulak, Nordostbulgarien. В: А. Кузманова (Ред.), Изследвания в чест на ст.н.с. I ст. д.и.н. Хенриeта Тодорова. Добруджа 21, 2003 (2004) 145-175.

V. Slavchev, Monuments of the Final Phase of Cultures Hamangia and Sava on the Territory of Bulgaria. Pontica 37/38, 2004/05, 9-20.

H. Todorova (Hrsg.), Durankulak, Band II. Die prähistorischen Gräberfelder von Durankulak (Sofia 2002).

V. Voinea/C. Dobrinescu, Aşezarea Hamangia III de la Cheia. Campaniile 2001 – 2002 (Raport preliminar). Pontica 35/36, 2002/03, 9-23.

V. Voinea/G. Neagu, Ceramica Hamangia III. Pontica 39, 2006, 9-34.

V. Voinea/G. Neagu, Archaeological Research at Hamangia III Settlement from Cheia (2004-2008). Pontica 41, 2008, 9-34.