Kodžadermen-Gumelniţa-Karanovo-VI

http://cimec.ro/Arheologie/gumelnita/gumelnita_engl/cd/default.htm

R.-R. Andreescu, “Căscioarele-Ostrovel”-Plastica de os din nivelul Gumelniţa B.I. Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 13/14, 1995, 41-48.

R.-R. Andreescu, Căscioarele Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelniţa A2. Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 15, 1997, 219-231.

R. R. Andreescu, Plastica gumelniţeană din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României. Cerc. Arh. 10, 1997, 309-317.

R.-R. Andreescu, Plastica antropomorfă gumelnițeană: analiză primară. Monografii Muzeul Naţional de Istorie a României Bd. 3 (Bucureşti 2002).

R. R. Andreescu/M. Pavel, Uncomon practice of Gumelnita zoomorphic clay figurines modelling. Cerc. Arh. 11,2, 1998-2000, 611-613.

R. R. Andreescu/T. Popa, Sultana Malu-Roşu. Catalog selectiv. Cerc. Arh. 12, 2003, 59-69.

R. R. Andreescu,/P. Mirea/Ş. Apope, Cultura Gumelniţa în vestul Munteniei. Aşezarea de la Vităneşti, jud. Teleorman. Cerc. Arh. 12, 2003, 71-87.

A. Bălăşescu/V. Radu, Studiul materialului faunistic descoperit în tell-ul de la Vităneşti (jud. Teleorman): nivelul Gumelniţa B1. Cerc. Arh. 12, 2003, 363-387.

C. Bem, Elemente de cronologie radiocarbon. Ariile culturale Boian-Gumelniţa-Cernavoda I şi Precucuteni-Cucuteni/Tripolie. Cerc. Arh. 11,1, 1998-2000, 337-359.

C. Bem, Noi propuneri pentru o schiţă cronologică a eneoliticului românesc. Pontica 33/34, 2000/01, 25-122.

C. Bem, A Special Type of Aeneolithic Dwelling. Unicum or Deficiency of Conservation? Stud. Preist. 1, 2001, 153-192.

C. Bem, Considérations sur quelques types de pièces gumelnitiennes en cuivre. Dacia N.S. 46/47, 2002/03, 147-172.

Я. Д. Бояджиев, Плоски костени фигурки от енеолитнатa eпоха. In: M. Stefanovich/C. Angelova (Hrsg.), Prae. In Honorem Henrieta Todorova (Sofia 2007) 79-94.

E. Comşa, Aşezarea gumelniţeană “Măgura Cuneştilor”. Mat. şi Cerc. Arh. S.N. 1, 1999, 7-40.

Д. Чернaков, Къснохалколитна керамика от „Малкaта“ селищна могила в градРусе. В: А. Кузманова (Ред.), Изследвания в чест на ст.н.с. I ст. д.и.н. Хенриeта Тодорова. Добруджа 21, 2003 (2004) 210-213.

A. Frînculeasa, Aspectul cultural Stoicani–Aldeni, repere de cronologie relativă. Peuce S.N. 5 (18) 2007 (2008) 7-32.

П. Георгиева, За края на енеолита в Западното Черноморие. В: А. Кузманова (Ред.), Изследвания в чест на ст.н.с. I ст. д.и.н. Хенриeта Тодорова. Добруджа 21, 2003 (2004) 214-238.

C. Haită/V. Radu, Les zones de rejets menageres de la culture Gumelniţa: temoins dans l’evolution chrono - stratigraphique des tells. Étude micro-morphologique et archaeo-ichthyologique sur le tell d’Hârsova (dep. Constanţa). Cerc. Arh. 12, 2003, 389-405.

S. Hansen, Kleine Körper, große Ideen: Statuetten aus der kupferzeitlichen Tellsiedlung Măgura Gorgana bei Pietrele an der Unteren Donau. In: N. Tasić/C. Grozdanov (Hrsg.), Homage to Milutin Garašanin (Belgrade 2006) 433-447.

S. Hansen/A. Dragoman/A. Reingruber, Pietrele: Ein kupferzeitlicher Tell in Muntenien/Rumänien. Das Altertum 48, 2003, 161-189.

S. Hansen/A. Dragoman/N. Benecke/J. Görsdorf/F. Klimscha/S. Oanţă-Marghitu/A. Reingruber, Bericht über die Augrabungen in der kupferzeitlichen Tellsiedlung Magura Gorgana bei Pietrele in Muntenien, Rumänien, im Jahre 2002. Eurasia Ant. 10, 2004, 1-53.

S. Hansen/A. Dragoman/A. Reingruber/I. Gatsov/J. Görsdorf/P. Nedelcheva/S. Oanţă-Marghitu/B. Song, Der kupferzeitliche Siedlungshügel Pietrele an der Unteren Donau. Bericht über die Ausgrabungen im Sommer 2004. Eurasia Ant. 11, 2005, 341-393.

S. Hansen/A. Dragoman/A. Reingruber/N. Benecke/I. Gatsov/T. Hoppe/F. Klimscha/P. Nedelcheva/B. Song/J. Wahl, Pietrele - Eine kupferzeitliche Siedlung an der Unteren Donau. Bericht über die Ausgrabung im Sommer 2005. Eurasia Ant. 12, 2006, 1-62.

S. Hansen/M. Toderaş/A. Reingruber/I. Gatsov/C. Georgescu/J. Görsdorf/T. Hoppe/P. Nedelcheva/M. Prange/J. Wahl/J. Wunderlich/P. Zidarov, Pietrele, Măgura Gorgana. Ergebnisse der Ausgrabungen im Sommer 2006. Eurasia Ant. 13, 2007, 44-112.

S. Hansen/M. Toderaş/A. Reingruber/I. Gatsov/F. Klimscha/P. Nedelcheva/R. Neef/M. Prange/T. D. Price/J. Wahl/B. Weninger/H. Wrobel/J. Wunderlich/P. Zidarov, Der kupferzeitliche Siedlungshügel Măgura Gorgana bei Pietrele in der Walachei. Ergebnisse der Ausgrabungen im Sommer 2007. Eurasia Antiqua 14, 2008, 19-100.

N. Harţuche, Complexul arheologic Brăiliţa. Bibliotheca Thracologica 35 (Bucureşti 2002).

C. Lichter, „Aber diese Fremden sind nicht von hier...“ (Zur Migration von Einzelpersonen in der Kupferzeit des Balkanraumes). В: А. Кузманова (Ред.), Изследвания в чест на ст.н.с. I ст. д.и.н. Хенриeта Тодорова. Добруджа 21, 2003 (2004) 196-209.

S. Marinescu-Bîlcu, Sur l’organisation interne de certaines stations des cultures des complexes Boian-Gumelniţa et Precucuteni-Cucuteni. Cerc. Arh. 11,1, 1998-2000, 321-336.

S. Marinescu-Bâlcu/V. Voinea/S. Dumitrescu/C. Haită/D. Moise/V. Radu, Aşezarea eneolitică de pe insula “La Ostrov”, lacul Taşaul (Năvodari, jud. Constanţa). Raport preliminar - campaniile 1999 - 2000. Pontica 33/34, 2000/01, 123-170.

C. Micu/M. Belc, Copper Objects Discovered in Tell Settlement at Luncaviţa, Cetăţuia Point. Pontica 37/38, 2004/05, 47-58.

C. Micu/C. Haită/F. Mihail, Quelques observations sur les pieces en pierre polie decouvertes dans l´ etablissement eneolitique de Carcaliu (dep. de Tulcea). Peuce S.N. 3/4, 2005/06, 9-40.

C. Micu/M. Maille, Recherches archéologiques dans le cadre de l´établissement-tell de Luncaviţa (dép. de Tulcea). Stud. Preist. 1, 2001, 115-129.

C. Micu/S. Micu, Despre un tip de statuetă antropomorfă gumelniţeană. Pontica 28/29, 1995/96, 7-12.

B. Петрова, Класификация на керамични съдове от къснохалколитната култура Каpaново VI в Тракия. Археология 44,2, 2003, 15-27.

V. Petrova, Über den chronologischen Platz der Schicht Karanovo VI aus Drama-Merdžumekja in der Kulturschicht von Tell Karanovo. In: V. Nikolov/K. Băčvarov (Hrsg.), Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus (Sofia 2004) 87-92.

V. Petrova, The Ceramic Assemblage of the Late Chalcolithic Karanovo VI Culture, Phase III. In: V. Nikolov/K. Băčvarov/P. Kalchev (Hrsg.), Prehistoric Thrace. Proceedings of the International Symposium in Stara Zagora 30.09 - 04.10.2003 (Sofia - Stara Zagora 2004) 425-432.

V. Petrova, Ceramic Assemblage of the Late Chalcolithic Karanovo VI Culture in Thrace: Phases I and II. Acta Terrae Septemcastrensis 6, 2007, 53-72.

B. Петрова, Разпростванение на купите с две вертикални дръжки през късния халкoлит в Горнотракийската низина. B: М. Гюрова (Ред.), Праисторически Проучвания в България: Новите Предизвикателства. Доклади от националната конференция по праистория, Пещера 26-29.04.2006 (София 2008) 168-177.

D. Popovici/B. Randoin/Y. Rialland/V. Voinea/F. Vlad/C. Bem/C. Bem/G. Haită, Les recherches archéologiques du tell de Hârşova (dép. de Constanţa). 1997 - 1998. Cerc. Arh. 11,1, 1998-2000, 13-34 [dazu 7 Unterkapitel, die eigene Aufsätze bilden].

H. Todorova (Hrsg.), Durankulak, Band II. Die prähistorischen Gräberfelder von Durankulak (Sofia 2002).

V. M. Voinea, Ceramica complexului cultural Gumelniţa - Karanovo VI. Fazele A1 și A2 (Constanţa 2005).

V. Voinea, Cauze privind sfârşitul eneoliticului în zona litoralului vest-pontic. Aşezarea de pe insula “La Ostrov”, lacul Taşaul (Năvodari, jud. Constanţa). Pontica 37/38, 2004/05, 21-46.

V. Voinea, About Figurines en violon within the Civilisation Gumelniţa – Karanovo VI. Peuce N.S. 6 (19) 2008, 7-24.