Kisapostag

A. Bálint, A kisapostagi bronzkori urnatemető. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből 11, 1935, 145-152.

G. Bándi, Die „Kisapostag-Problematik“. In: N. Tasić (Hrsg.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans (Belgrad 1984) 257-266.

K. Gherdán/Gy. Szakmány/M. Tóth/K. T. Biró, Archaeometric studies on Early Bronze Age pottery from Vörs-Máriaasszony-sziget. Arch. Műhely 2007,2, 21-31.

E. Pásztor, The situation of Kisapostag culture in the Carpathian basin during the Early Bronze period. In: J. Pavúk (Hrsg.), Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7 Septembre 1991. Bd. 3 (Bratislava 1993) 52-58.

E. Pásztor, Frühbronzezeitliches Urnenfeld in der Flur von Kisapostag. Alba Regia 26, 1997, 13-59.

I. Szathmári, Kisapostager Gräber im bronzezeitlichen Gräberfeld von Dunaújváros. Alba Regia 20, 1983, 7-36.