Maros (Pitvaros / Periam-Pecica)

J. Banner, A magyarországi zsugoritott temetkezések. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Arch. Intézetéből 3, 1927, 1-122.

J. Banner, Az ószentiváni ásatások. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Arch. Intézetéből 4, 1928, 143-243.

J. Banner, Az ószentivani bronzkori telep és temető. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Arch. Intézetéből 5, 1929, 52-81.

J. Banner, A Marosvidék zsugorított temetkezéseinek mellékletei. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Arch. Intézetéből 7, 1931, 1-46.

J. Banner, Zur Datierung der Gräber in Óbéba. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből 13, 1937, 232-237.

L. Bende/G. Lőrinczy, Kora bronzkori temető és település a kiskundorozsmai Hosszúhát-halmon. Stud. Arch. 8, 2002, 77-107.

I. Bóna, The Peoples of southern origin of the early bronze age in Hungary. I. The Pitvaros Group. II. The Somogyvár Group. Alba Regia 4/5, 1963/64 (1965) 17-63.

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Arch. Hungarica 49 (Budapest 1975).

I. Bóna, Bronzezeitliche Tell-Kulturen in Ungarn. In: W. Meier-Arendt (Hrsg.), Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss (Frankfurt 1992) 9-39.

J. Drašković-Johnson, Sahranjivanje u moriškoj kulturnoj grupi sa posebnim osvrtum na pogrebni ritual. Rad Vojvodanskih Mus. 21/22, 1972/73, 5-17.

K. Fischl, Klárafalva-Hajdova bronzkori telltelepülése II. Stud. Arch. 4, 1998, 81-176.

K. P. Fischl, Mártély-Szegfű. A Perjámos-kultúra szerepe a Dél-Alföld vegyes rítusú temetőiben. Mártély-Szegfű. Savaria 24,3, 1998/99, 215-237.

K. P. Fischl, Szőreg-C (Szőreg-Szív utca) bronzkori temetője I. Stud. Arch. 6, 2000, 77-136.

K. P. Fischl, Szőreg-C (Szőreg-Szív utca) bronzkori temetője II. Stud. Arch. 7, 2001, 193-218.

K. P. Fischl, A Perjámos-kultúra települései. Stud. Arch. 9, 2003, 111-120.

I. Foltiny, A szőregi bronzkori temető. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből 17, 1941, 1-89.

I. Foltiny, Koraréz- és bronzkori temető Deszken (Torontál M.). Folia Arch. 3/4, 1941, 69-98

M. Girić, Mokrin. Nekropola ranog bronzanog doba (Beograd 1971).

M. Girić, Einige Sozialerscheinungen auf den Gräberfeldern der Maros-Kultur. Slovenská Arch. 29,1, 1981, 51-58.

M. Girić, Die Maros-Kultur. In: N. Tasić (Hrsg.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans (Belgrad 1984) 33-58.

M. Girić, Naselja Moriške Kulture. Rad Vojvođanskih Muz. 30, 1987, 71-83.

M. Girić, Ostojićevo, ein bronzezeitliches Gräberfeld. In: M. Buchvaldek/E. Pleslová-Štickova (Hrsg.), Das Äneolithikum und die früheste Bronzezeit (C14 3000-2000 b.c.) in Mitteleuropa: Kulturelle und chronologische Beziehungen, Acta des 14. Int. Symp. Prag-Liblice 20.-24. 10. 1986. Praehistorica 15 (Prag 1989). 239-241

M. Girić, Siedlungstypen der Maros-Kultur. In: L. Nikolova (Hrsg.), Early Bronze Age Settlement Patterns in the Balkans (Ca. 3500-2000 BC, Calibrated Dates). Reports of Prehistoric Research Projects 1,2-4 (Sofia 1996) 395-403.

S. Jočić, Grob moriske kulture iz Starčeva. Glasnik Narodnog Muz. Pančevo 1991, 3-10.

G. S. Kocsis/A. Marcsik/J. Tajti, A kiskundorozsma-hosszúhát-halomi 66. – kora bronzkori – sír trepanált koponyájának esetleírása. Stud. Arch. 8, 2002, 109-112.

G. Kulcsár, Kora bronzkori leletek a Tisza jobb partján (Csongrád megye). Stud. Arch. 6, 2000, 47-76.

D. S. Luminosu, Contribuţie la cunoaşterea istoricului cercetăriol privind cultura Periam-Pecica de pe teritoriul R. S. România. Tibiscus 2, 1972, 27-34.

J. M. O´Shea, A radiocarbon-based chronology for the Maros Group of southeast Hungary. Antiquity 65, 1991, 97-102.

J. M. O´Shea, Villagers of the Maros. A Portrait of an Early Bronze Age Society (New York 1996).

M. Şandor-Chicideanu/I. Chicideanu, Zu den Grabsitten der Periam-Pecica-Kultur. Dacia N.S. 33, 1989, 5-38.

T. Soroceanu, Die Bedeutung des Gräberfeldes von Mokrin. Prähist. Zeitschr. 50, 1975, 162-179.

T. Soroceanu, Die Periodisierung der Mureş-Kultur. Acta Arch. Carpathica 23, 1984, 43-78.

T. Soroceanu, Studien zur Mureş-Kultur (Buch am Erlbach 1991).

G. Szabó, Wosinsky Mór és Móra Ferenc ásatása a két névadó lelőhelyen: Gerjen és Szőreg - elméletek és a valóság. In: G. Ilon (Hrsg.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely - Bozsok, 2002. október 7 - 9. (Szombathely 2004) 421-440.

O. Trogmayer, Kora bronzkori sírok Sándorfalva határában. Stud. Arch. 7, 2001, 177-192.

Zs. K. Zoffmann, Szeged környéki kora bronzkori temetkezések embertani leletei a tisza jobb partjárol. Stud. Arch. 8, 2002, 113-124.