Monteoru

http://culturamonteoru.blogspot.com/

L. Bârzu, La station de Sarata Monteoru. La nécropole no. 4 de l’époque du Bronze. Dacia N.S. 33, 1989, 39-78.

N. Harţuche, Cu privire la relatiile culturii Monteoru cu cultura de stepa istro-pontica. Vrancea 2, 1979, 31-34.

A. Oancea, Contacte între cultura Monteoru şi grupuri nordpontice, în lumina descoperirilor din judeţul Buzau. Mousaios 2, 1978, 3-9.

A. Oancea, Considérations sur l’étape finale de la culture de Monteoru. Dacia N.S. 25, 1981, 131-191.

A. Oancea/V. Drâmbocianu, Noi descoperiri din epoca bronzului în judeţul Buzău. Observaţii asupra cronologiei culturii Monteoru. Stud. şi Cerc. Istor. Veche, 28,4, 1977, 509–530.

E. Sava, Relaţii intre cultura ”Mnogovalikovaja” dîntre Nistru şi Prut şi cultura Monteoru. Thraco-Dacica 12, 1991, 15-37.

E. Zaharia, La culture Monteoru. L´étape des débuts à la lumière des fouilles de Sărata Monteoru. Dacia N.S. 31, 1987, 21-49.

E. Zaharia, La culture de Monteoru. Sa deuxième étape de développement à la lumière des fouilles de Sărata Monteoru (dép. de Buzău). Dacia N.S. 34, 1990, 23-51.

E. Zaharia, Descoperiri ale culturii Monteoru în sud-estul Transilvaniei. Thraco-Dacica 11, 1990, 33-37.

E. Zaharia, La culture de Monteoru. La IIIe étape MIc2. Les fouilles de Sărata Monteoru (dép. de Buzău). Dacia N.S. 35, 1991, 61-91.

E. Zaharia, La culture de Monteoru. Les IVe-Ve étapes. Les fouilles de Sarata Monteoru. Dacia N.S. 37, 1993, 15-38.