Noua

I. Andriţoiu, Necropola din epoca bronzului de la Tîrnava (jud. Sibiu). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 32, 1981, 553-561.

I. Andriţoiu, Contribuţii la cunoasterea culturii Noua în sud-vestul Transilvaniei. Thraco-Dacica 7, 1986, 31-45.

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Cîteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania. Apulum 27-30, 1990-93, 121-146.

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 101-123.

M. Bădău-Wittenberger, Consideraţii despre cultura Noua în Transilvania. Acta Mus. Napocensis 31, 1994, 151-172.

A. Florescu, Contribuţii la cunoasterea culturii Noua. Arh. Mold. 2/3, 1964, 143-216.

J. P. Gerškovič, Westliche Impulse bei der Formierung des Kulturkomplexes „Noua-Sabatinovka-Coslogeni“. In: B. Hänsel/J. Machnik, Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe (München – Rahden / Westfalen 1998) 317-324.

L. I. Krušel´nyc´ka, Die Noua-Kultur auf dem Gebiet der Ukraine. In: B. Hänsel/J. Machnik, Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe (München – Rahden / Westfalen 1998) 313-316.

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208.

E. Sava, Epoca Bronzului – perioada mijlocie şi târzie (sec. XVII – XII î.e.n.). Thraco-Dacica 15, 1994, 141-158.

E. Sava, Die Rolle der „östlichen“ und „westlichen“ Elemente bei der Genese des Kulturkomplexes Noua-Sabatinovka. In: B. Hänsel/J. Machnik, Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe (München – Rahden / Westfalen 1998) 267-312.