Otomani-Füzesabony

T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică şi tracică (Bucureşti 1978).

T. Bader, Bemerkungen zur Bronzezeit im Karpatenbecken. Otomani/Füzesabony-Komplex. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 80, 1998, 43-108.

J. Banner, A besenyődi urnasír. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből 18, 1942, 105-112.

J. Banner/I. Bóna/L. Márton, Die Ausgrabungen von L. Márton in Tószeg. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 10,1/2, 1959, 1-140.

J. Bátora, Zur Problematik der Anfänge der Otomani-Kultur in der Ostslowakei. Východoslovenský Pravek 5, 1998, 19-26.

Fl. Gogâltan, The Southern Border of the Otomani Culture. Stud. Arch. 5, 1999, 51-76.

J. Koós, Über neue Gräberfelder der Füzesabony-Kultur aus der Mittleren Bronzezeit. Commun. Arch. Hungariae 2006, 65-85.

F. Kőszegi, Mittelbronzezeitliches Gräberfeld in Pusztaszikszó. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 20, 1968, 101-141.

T. Kovács, Historische und chronologische Fragen des Überganges von der Mittleren- zur Spätbronzezeit in Ungarn. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 27,1-4, 1975, 297-317.

T. Kovács, A Mezőkomáromi és Tiszafüredi nyéltaréjos bronzcsákányok. Commun. Arch. Hungariae 1982, 31-46.

M. Sz. Mathé, Preliminary Report on the 1977-1982 Excavations at the Neolithic and Bronze Age Settlement of Berettyóújfalu-Herpály. Part II: Bronze Age. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 36,1-4, 1984, 137-159.

M. Sz. Mathé, Angaben zu den frühesten Sicheln im Theiss-Gebiet. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 51,1-4, 1999/2000, 183-188.

J. Müller, „Otomani“ in Siebenbürgen? Fragen zur mittleren Bronzezeit im Westen Rumäniens. In: N. G. O. Boroffka/T. Soroceanu (Hrsg.), Transsilvanica. Archäologische Untersuchungen zur älteren Geschichte des südöstlichen Mitteleuropa. Gedenkschrift für Kurt Horedt. Studia Honoraria Bd. 7 (Rahden/Westf. 1999) 71-89.

M. Novotná, Befestigte Siedlungen der Otomani-Kultur in der Slowakei. In: A. Aspes (Hrsg.), Settlement Patterns between the Alps and the Black Sea 5th to 2nd Millenium B.C.. Symposium Verona - Lazise 1992 (Verona 1995) 141-145.

I. Szathmári, Das Gräberfeld der bronzezeitlichen Füzesabony-Kultur in Füzesabony-Kettőshalom. Commun. Arch. Hungariae 1997, 51-74.

Zs. Székely, Előzetes jelentés az 1953. és 1954. évi szilágypéri (Pir, Szatmár Megye, Románia) régészeti ásatásokról. Tisicum 12, 2001, 107-116.

Zs. K. Zoffmann, A bronzkori füzesabonyi kultúra Polgár határában feltárt három temetőjének előzetes antropológiai ismertetése. Debreceni Déri Múz. Évk. 79, 2006 (2007) 33-41.