Inkrustierte Keramik

G. Bándi, A dunántúli mészbetétes edények népének keletmagyarországi kapcsolatai. Janus Pannonius Múz. Évk. 13, 1968 (1971) 63-74.

G. Bándi, Untersuchungen der Bestattungsbräuche bei bronzezeitlichen Brandgräberfeldern. Janus Pannonius Múz. Évk. 16, 1971 (1972) 59-67.

G. Bándi, A mészbetétes edények népe észak-dunántúli csoportjának kialakulása és elterjedése. Veszprém Megyei Múz. Közl. 11, 1972, 41-58.

G. Bándi, Die Kultur der inkrustierten Keramik. In: N. Tasić (Hrsg.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans (Belgrad 1984) 267-282.

G. Bándi/J. Nemeskéri, Das bronzezeitliche Brandgräberfeld von Környe-Fácánkert. Alba Regia 11, 1970 (1971) 7-34.

G. Bándi/Zs. Zoffmann, Közepső bronzkori hamvasztásos temetők Baranyában. Janus Pannonius Múz. Évk. 1966 (1967) 43-56.

Z. Benkovsky-Pivovarová, K datovaniu severopanónskej kultúry na Slovensku. Pravěk N.Ř. 10, 2000, 195-204.

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Arch. Hungarica 49 (Budapest 1975).

Sz. Honti, Neue Angaben zur Geschichte der Kultur der transdanubischen inkrustierten Keramik im Komitat Somogy. Zalai Múz. 5, 1994, 173-188.

Sz. Honti, A mészbetétes kerámia kultúrája leletei Somogyvárról. Somogyi Múz. Közl. 10, 1994, 5-21.

Sz. Honti/V. Kiss, A mészbetétes kerámia kultúrája korai időszakának leletei Somogy megyében. Somogyi Múz. Közl. 13, 1998, 41-67.

J. Kisné Cseh, A mészbetétes edények kultúrája lelőhelyei Komárom-Esztergom megyében. Komárom-Esztergom Megyei Múz. Közl. 6, 1999, 23-88.

J. Kisné Cseh, A Mészbetétes Edények kultúrája újabb leletegyüttese Komárom-Esztergom megyéből. Komárom-Esztergom Megyei Múz. Közl. 7, 2000, 57-68.

V. Kiss, Megfigyelések a dunántúli mészbetétes kerámia kultúrája edénydíszítési technikájáról. Acta Mus. Papensis 6, 1996, 65-76.

V. Kiss, A mészbetétes edények népe késői fázisának sírlelete Veszprémből. Commun. Arch. Hungariae 1997, 39-49.

V. Kiss, Data to the eastern relations of Transdanubian Incrusted Pottery culture. In: H. Ciugudean/Fl. Gogâltan (Hrsg.), The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Symposium in Alba Iulia 1997 (Alba Iulia 1998) 161-189.

V. Kiss, Neuere Funde zur der mittelbronzezeitlichen Metallkunst in Transdanubien. Savaria 24,3, 1998/99, 153-164.

V. Kiss, A mészbetétes kerámia kultúrája kapcsolatai a Kárpát-medence nyugati területeivel és a Közép-európai kultúrákkal a középső bronzkorban. Komárom-Esztergom Megyei Múz. Közl. 7, 2000, 15-55.

V. Kiss, Anknüpfungspunkte zwischen Mitteleuropa und Transdanubien in der mittleren Bronzezeit. Antaeus 25, 2002, 477-511.

V. Kiss, Megyfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és tarsadalmáról. In: G. Ilon (Hrsg.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely - Bozsok, 2002. október 7 - 9. (Szombathely 2004) 243-266.

T. Kovács, Újabb adatok a mészbetétes kerámia kultúrájának fémművességéhez. Veszprém Megyei Múz. Közl. 19/20, 1993/94, 119-132.

T. Kovács, Chronologische Fragen des Überganges von der Mittel- zur Spätbronzezeit in Transdanubien. Zalai Múz. 5, 1994, 159-172.

Z. Marković, O ranobrončanodobnim nalazima iz Novih Perkovaca kod Đakova. Über frühbronzezeitliche Funde aus Novi Perkovci bei Đakovo. Prilozi Inst. Arh. Zagrebu 24, 2007, 49-58.

I. Torma, Das Gräberfeld von Szakály aus der mittleren Bronzezeit (Bericht). Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. 1969, 35-44.

I. Torma, Ein Grab der transdanubischen inkrustierten Keramik aus Esztergom. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. 6, 1976, 25-37.

I. Torma, Bronzezeitliche Gräber aus Nyergesujfalu (Kom. Komárom) — Angaben zur Frühphase der inkrustierten Keramik in Nordtransdanubien. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. 10/11, 1980/81, 59-69.