Tei

C. A. Bălteanu, Date antropologice asupra unor schelete din epoca bronzului - cultura Tei. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 16/17, 2001, 243-245.

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur (Bonn 1994) 270 f.

I. Chicideanu, Date noi privind începutul culturii Tei (săpăturile de la Brăteşti-Bungetu). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 28,2, 1977, 225-238.

T. Hristova, New Data about the Distribution of the Tei-Culture (I-III) South of the Danube. Thraco-Dacica 23, 2002, 209-214.

V. Leahu, Cultura Tei (Bucureşti 1966).

V. Leahu, Cu privire la ritul funerar folosit de purtătorii culturii Tei. Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 3/4, 1987, 49-52.

V. Leahu, Date şi consideraţii noi cu privire la perodizarea evoluţiei culturii Tei. Cerc. Arh. 9, 1992, 62-72 (Leahu 1992).

V. Leahu, Aporturi vestice în geneza culturii Tei. Thraco-Dacica 22, 2001, 173-182.

V. Leahu, Cultura Tei. Grupul cultural Fundenii Doamnei. Probleme ale epocii bronzului în Muntenia. Bibliotheca Thracologica 38 (Bucureşti 2003).

C. Schuster, Einige Bemerkungen zu den Verbindungen der Tei- mit der Coslogeni-Kultur. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 199-206.

C. Schuster, The Distribution Range of Tei Culture. With Special Reference to North of the Danube. In: L. Nikolova (Hrsg.), Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe (BAR International Series 1139 (Oxford 2003) 493-497.

C. Schuster/A. Comşa/C. Semuc, Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur. Pontica 37/38, 2004/05, 59-70.

C. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006).

D. Şerbănescu, Contribuţii la cunoaşterea ritului şi ritualului funerar practicat de purtătorii civilizaţiei Tei. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 16/17, 2001, 234-242.

D. Şerbănescu/C. Bălteanu, Considérations sur le rite, rituel funéraire et l´étude anthropologique des squelettes de la civilisation Tei. In: P. I. Roman (Hrsg.), The Thracian World at the Crossroads of Civilizations II (Bucharest 1998) 482-496.