Vădastra


E. Найденова, Керамиката тип Вадастра на юг от река Дунав. B: М. Гюрова (Ред.), Праисторически Проучвания в България: Новите Предизвикателства. Доклади от националната конференция по праистория, Пещера 26-29.04.2006 (София 2008) 141-148.

M. Nica, Unitate şi diversitate în culturile neolitice de la Dunărea de Jos. Pontica 30, 1997, 105-116.

E. Comşa, Raporturile dintre cultura Boian şi cultura Vădastra. Cerc. Arh. 11,1, 1998-2000, 299-303.