Vatya

G. Bándi, The Cemetery of Ercsi-Sinatelep. Alba Regia 6/7, 1965/66, 11-26.

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Arch. Hungarica 49 (Budapest 1975).

I. Bóna/Gy. Nováki, Alpár bronzkori és Árpád-kori vára. Alpár. Eine bronzezeitliche und mittelalterliche Burg. Cumania 7, 1982, 17-118.

A. M. Choyke, The Worked Bone and Antler Finds from the Middle Bronze Age Late Vatya Culture Site of Soroksár-Várhegy. Commun. Arch. Hungariae 1999, 32-34.

A. Endrődi/F. Gyulai, Soroksár-Várhegy. A Fortified Bronze Age Settlement in the Outskirts of Budapest. Plant Cultivation of Middle Bronze Age Fortified Settlements. Commun. Arch. Hungariae 1999, 5-31.

K. P. Fischl, Mártély-Szegfű. A Perjámos-kultúra szerepe a Dél-Alföld vegyes rítusú temetőiben. Savaria 24,3, 1998/99, 215-237.

K. P. Fischl/V. Kiss/G. Kulcsár, Kora és középső bronzkori település Baks-Homokbánya (Csongrád megye) lelőhelyen. Stud. Arch. 5, 1999, 77-190.

T. Horváth, Néhány megjegyzés a vatyai kultúra fémművességéhez - Technológiai megfigyelések a kultúra kőeszközein. Commun. Arch. Hungariae 2004, 11-64.

F. Kőszegi, Mittelbronzezeitliche Grabfunde aus Budapest X. Bezirk, Jászberényi Strasse. Commun. Arch. Hungariae 1984, 31-40.

T. Kovács, Die Vatya-Kultur. In: N. Tasić (Hrsg.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans (Belgrad 1984) 219-234.

A. Kreiter/B. Bajnóczi/P. Sipos/Gy. Szakmány/M. Tóth, Archaeometric examination of Early and Middle Bronze Age ceramics from Százhalombatta-Földvár, Hungary. Arch. Műhely 2007,2, 33-47.

G. Lőrinczy/O. Trogmayer, Birituális vatyai temető Csanytelek-Palén. Stud. Arch. 1, 1995, 49-90.

G. Lőrinczy/O. Trogmayer, Über eine eigenartige bronzezeitliche Bestattungssitte im mittleren Theißgebiet. Stud. Arch. 5, 1999, 191-200.

J. Makkay, A Dagger of Mycenaean Type represented on a Bronze Age Urn from Dunaújváros. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 23, 1971, 19-28.

I. Poroszlai, Preliminary report about the excavation at Nagykőrös-Földvár (Vatya-Culture). Stratigraphical data and settlement structure. Commun. Arch. Hungariae 1988, 29-39.

F. Szalai, A Csanytelek-Palén feltárt középső bronzkori csontvázleletek antropológiai vizsgálata. Stud. Arch. 1, 1995, 91-122.

I. Szathmári, Bronze wire and sheet ornaments of the Vatya culture. In: T. Kovács (Hrsg.), Studien zur Metallindustrie im Karpatenbecken und den benachbarten Regionen. Festschrift für Amália Mozsolics zum 85. Geburtstag (Budapest 1996) 75-88.

J. G. Szénászky, A Vatyai kultúra leletei Csongrád körneyékén. Arch. Ért. 104, 1977, 18-46.

M. Vicze, Die Bestattungen der Vatya-Kultur. In: W. Meier-Arendt (Hrsg.), Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss (Frankfurt 1992) 92-95.